Începând cu 23 mai 2020 – la Departamentul Alimentări Căldură, Apă,Gaze și Protecția Mediului, reieșind din situația epidemiologică curentă,  au fost lansate on-line (Platforma Microsoft Teams) studii de calificare suplimentară în baza studiilor superioare la specializarea ”Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”.

Durata studiilor pentru persoanele cu studii superioare tehnice – 12 luni, altele decât cele tehnice – 18 luni. Studiile sunt contra taxe.

Studiile se vor finaliza cu susținerea proiectelor de diplomă și eliberarea Diplomei de calificare suplimentară în baza studiilor superioare a Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării.

Doritorii de a se înscrie  la studiile de calificare suplimentară la specializarea nominalizată vor prezenta până la 01 iulie 2020 în Comisia de Admitere CFC/UTM, în versiune electronică, cu prezentarea ulterioară în original a următoarelor documente:

  1. Cererea
  2. Diploma de studii superioare
  3. Supliment la Diploma de studii superioare
  4. Buletin de identitate
  5. Certificat de la locul de muncă care confirmă angajarea la organizația respectivă
  6. 2 fotografii 3×4;
  7. Fișa personală.

Centrul universitar de Formare Continuă

http:// cfc.utm/md

e-mail: tatiana.proca@adm.utm.md

tel. 022 509 995

 tel. mob. 079100195

(Visited 12 times, 1 visits today)