- UTM - https://utm.md -

AVIZ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A CANDIDATULUI LILIANA PLATON

AVIZ

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

a candidatului Liliana PLATON

Tema tezei: PICTURA FIGURATIVĂ DE ȘEVALET DIN RSS MOLDOVENEASCĂ

Specialitatea 651.01 Teoria și istoria artelor plastice

Conducător ştiinţific:

MALCOCI Vitalie, dr. în studiul artelor, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat:

  1. CONDRATICOVA Liliana, dr. hab. în studiul artelor și culturologie, conferențiar cercetător – preşedinte
  1. PROCOP Natalia, dr. în studiul artelor şi culturologie – secretar științific
  2. ŞLAPAC Mariana, mem. cor. al AŞM, dr. hab. în studiul artelor, conferențiar cercetător – membru
  3. BRIGALDA Eleonora, dr. în studiul artelor, profesor universitar – membru
  4. URSACHI Rodica, dr. în studiul artelor, conferenţiar universitar – membru.

Referenţi oficiali:

STAVILĂ Tudor, dr. hab. în studiul artelor, profesor cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural

MUNTEANU Angela, dr. în studiul artelor și culturologie, Universitatea Tehnică a Moldovei

Susţinerea va avea loc la 26 iunie 2020, ora 13.00, în mod online și poate fi urmărită la web adresa: https://meet.google.com/zjm-kure-hdw [1].

Rezumatul tezei poate fi descărcat aici [2].  

Teza poate fi descărcat aici [3].

(Visited 97 times, 1 visits today)