Temerarul asigurării calității în educație și cercetare, conf. univ., dr. Andrei CHICIUC, trece astăzi hotarul unei jumătăți de veac.

La această frumoasă vârstă a împlinirilor, a maturităţii asumate, dar și  a perspectivelor mărețe, ne oferă un curriculum vitae ca o lecție de viață – tânăr, energic, mereu cu strategia zilei de mâine clar definită. Așa l-am cunoscut la UTM, de pe când era student la Facultatea de Energetică, specialitatea „Acţionări electrice şi automatizarea proceselor tehnologice”, așa ne-am bucurat să-l revedem în sânul Alma Mater, peste trei ani, cu doctoratul făcut la Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, specializarea „Măsurări electrice”.

De altfel, calitatea a fost mereu definitorie în parcursul său profesional, în activitatea didactică avansându-l la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, în cercetarea științifică – la titlul de doctor în științe, în cariera profesională – în funcții de mare răspundere: vicedirector, Centrul Universitar „Energie plus”, responsabil de implementarea sistemului de credite transferabile (ECTS), şef-adjunct Departament Didactico-Metodic, şef Departament Managementul Calităţii.

Completându-și palmaresul cu o formidabilă implicare în numeroase proiecte de cercetare, multiple articole științifice, o monografie și câteva cursuri de lecții, a câștigat detașat concursul pentru funcția de președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), rămânând totodată fidel facultății care l-a format, unde profesează în continuare, prin cumul, în cadrul Departamentului Inginerie Electrică al Facultății Energetică și Inginerie Electrică, UTM.

Dragă colega, asigurându-vă de admirația și întreaga noastră susţinere, vă dorim să păstrați mereu vie această inepuizabilă energie creatoare, putere de muncă, principialitate şi tenacitate care vă caracterizează. LA MULȚI ANI și noi împliniri!

(Visited 58 times, 1 visits today)