Temerarul asigurării calității în educație și cercetare, conf. univ., dr. Andrei CHICIUC, trece astăzi hotarul unei jumătăți de veac.

La această frumoasă vârstă a împlinirilor, a maturităţii asumate, dar și  a perspectivelor mărețe, ne oferă un curriculum vitae ca o lecție de viață – tânăr, energic, mereu cu strategia zilei de mâine clar definită. Așa l-am cunoscut la UTM, de pe când era student la Facultatea de Energetică, specialitatea „Acţionări electrice şi automatizarea proceselor tehnologice”, așa ne-am bucurat să-l revedem în sânul Alma Mater, peste trei ani, cu doctoratul făcut la Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, specializarea „Măsurări electrice”.

De altfel, calitatea a fost mereu definitorie în parcursul său profesional, în activitatea didactică avansându-l la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, în cercetarea științifică – la titlul de doctor în științe, în cariera profesională – în funcții de mare răspundere: vicedirector, Centrul Universitar „Energie plus”, responsabil de implementarea sistemului de credite transferabile (ECTS), şef-adjunct Departament Didactico-Metodic, şef Departament Managementul Calităţii.

Completându-și palmaresul cu o formidabilă implicare în numeroase proiecte de cercetare, multiple articole științifice, o monografie și câteva cursuri de lecții, a câștigat detașat concursul pentru funcția de președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), rămânând totodată fidel facultății care l-a format, unde profesează în continuare, prin cumul, în cadrul Departamentului Inginerie Electrică al Facultății Energetică și Inginerie Electrică, UTM.

Dragă colega, asigurându-vă de admirația și întreaga noastră susţinere, vă dorim să păstrați mereu vie această inepuizabilă energie creatoare, putere de muncă, principialitate şi tenacitate care vă caracterizează. LA MULȚI ANI și noi împliniri!