- UTM - https://utm.md -

STRATAN Victoria – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: STRATAN Victoria

Conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–13

Tema tezei: Evaluarea competențelor în învăţământul primar

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 28 mai 2020

Ora: 1400

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108, str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

(Visited 191 times, 1 visits today)