STRATAN Victoria – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: STRATAN Victoria

Conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–13

Tema tezei: Evaluarea competențelor în învăţământul primar

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 28 mai 2020

Ora: 1400

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108, str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU