Astăzi, 19 mai 2020, Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților-membri ai Senatului  și ai Consiliilor facultăților UTM a ales, prin vot secret, doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al Universității Tehnice a Moldovei din rândul cadrelor didactice titulare ale UTM.

Cele 158 persoane prezente la votare din 215 înscrise în liste au ales cu 120 voturi pro, 29 – contra și 9 buletine nevalabile și, respectiv 111 voturi pro, 37 – contra și 10 buletine nevalabile următorii doi membri noi ai CDSI: Victor CATANĂ și Maria GHEORGHIȚĂ.

Transmitem sincere felicitări noilor membri aleși ai CDSI pentru încrederea de care se bucură în marele colectiv al UTM, dorindu-le succes și abnegație în activitatea deloc ușoară în cadrul forului suprem al UTM – Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională.

(Visited 27 times, 1 visits today)