Peste 160 de universitari, activi și responsabili, au participat, astăzi, la Adunarea Generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților-membri ai Senatului și ai consiliilor facultăților Universității Tehnice a Moldovei.  

Ordinea de zi a inclus un subiect foarte important pentru bunul mers înainte al Universității: alegerea a 2 (doi) membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al Universității Tehnice a Moldovei din rândul cadrelor didactice titulare ale UTM.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a CDSI-UTM și deciziei Senatului UTM din 30.04.2020 privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de alegere a celor doi membri ai CDSI în perioada pandemiei COVID-19, Adunarea generală se desfășoară în regim online, în două etape:
➡️ Prima etapă – pe 18.05.2020, ora 09.00 (care astăzi s-a desfășurat cu succes), prin mijloace electronice, cu aplicarea instrumentelor TIC, aprobate de către administrația UTM. Locul desfășurării ședinței Adunării generale se consideră instrumentul TIC propus: votarea prin intermediul VoteMe.App (fondator: Vitalie EȘANU), iar platforma de streaming – Privesc.Eu.
➡️ Etapa a doua prevede exercitarea votului secret al participanților la Adunarea generală și se va desfășura mâine, 19.05.2020, în intervalul de timp 9.00 – 17.00, la următoarele secții de votare:
• Secția de votare nr. 1 (holul corpului de studii nr.1 al UTM, bd. Ştefan cel Mare, 168) – participă membrii Consiliilor FET, FEIE și reprezentanții studenților în Senatul UTM;
• Secția de votare nr. 2 (holul corpului de studii nr.6 al UTM, str. Studenţilor, 9/8) – participă membrii Consiliilor FCIM, FIMIT, FTA, FTP;
• Secția de votare nr. 3 (holul corpului de studii nr.10 al UTM, bd. Dacia, 41) – participă membrii Consiliilor FCGC, FUA, FIEB.
Cele 3 candidaturi aprobate pentru includerea în buletinul de vot secret sunt: Victor CATANĂ, Maria GHEORGHIȚĂ, Cornelia CRUCERESCU.
Pentru exercitarea votului secret se vor utiliza urne de vot staţionare, amplasate în secțiile de votare, precum şi urne de vot mobile. Electorii care doresc să utilizeze urna de vot mobilă, precum cei care doresc să-și exercite votul la o secție de votare care diferă de cea repartizată în prealabil, prin intermediul secretarilor consiliilor facultăţilor sau a secretarului Senatului UTM, după caz, vor înștiința președintele CE în termen de 24 de ore din data publicării pe www.utm.md a anunțului privind convocarea Adunării generale, prin poșta electronică alexandru.tarlajanu@ie.utm.md.

Vă așteptăm cu drag și mâine, dragi universitari, să ne exprimăm, liber și necondiționat. votul secret.

Exprimăm sincere mulțumiri partenerilor noștri din cadrul aplicației mobile pentru votare la distanță VoteMe.App și platformei de streaming Privesc.Eu și, în special dlui Vitalie EȘANU, fondator și SEO, – pentru suportul acordat.

(Visited 36 times, 1 visits today)