Ordinea de zi: Alegerea a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al UTM din rândul cadrelor didactice titulare.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al UTM și deciziei Senatului UTM din 30.04.2020, referitor la organizarea şi desfăşurarea procedurii de alegere a celor doi membri ai CDSI în perioada stării excepționale, decretată de autoritățile statului, Adunarea generală se va desfășura în regim on-line, în două etape.

La adunare participă membrii Consiliilor tuturor facultăţilor şi reprezentanţii studenţilor membri în Senat şi în Consiliile facultăţilor UTM, în număr de 215 persoane.
Prima etapă se desfășoară pe 18.05.2020, ora 0900 , prin mijloace electronice cu aplicarea instrumentelor TIC, aprobate de către administrația UTM. Locul desfășurării ședinței Adunării generale se consideră instrumentul TIC propus – platforma privesc.eu. DTIC UTM, prin poșta electronică corporativă, va expedia fiecărui participant la adunarea generală linkul de accesare a platformei, începând cu ora 08:00, pe data de 18.05.2020. Înregistrarea participanților începe pe 18.05.2020, ora 0830 . Votarea deschisă se va efectua prin accesarea butoanelor: PRO, CONTRA,

ABŢINERE. Prin intermediul Chat-ului online (fereastra dialog) apartenent platformei privesc.eu, vor fi propuși candidații.

La etapa dată (desfăşurarea Adunării generale online) se înaintează candidaturile pentru alegerea a doi membri ai CDSI din rândul cadrelor didactice titulare ale UTM și se votează prin vot deschis propunerea de a introduce candidaturile înaintate în buletinele de vot secret. La înaintarea candidaturilor trebuie să se respecte cerinţele de conformare a candidaţilor la prevederile Codului Educaţiei, inclusiv să fie cadre didactice titulare, să nu deţină funcţii de conducere/manageriale în cadrul Universității, să nu fie membri ai Senatului, să reprezinte domeniile economic sau juridic, să deţină titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic şi să posede o experienţă de cel puţin 5 ani în calitate de titular al Universității.

Etapa a doua prevede exercitarea votului secret al participanților la Adunarea generală și se desfășoară pe 19.05.2020, în intervalul de timp 900 – 1700 , la următoarele secții de votare:

  • Secția de votare nr.1 – Holul corpului de studii nr.1 al UTM, bd. Ştefan cel Mare, 168;
  • Secția de votare nr.2 – Holul corpului de studii nr.6 al UTM, str. Studenţilor, 9/8;
  •  Secția de votare nr.3 – Holul corpului de studii nr.10 al UTM, bd. Dacia, 41.

Pentru exercitarea votului secret, participanții la adunarea generală sunt repartizați la secțiile de votare, precum urmează:

  • Secția de votare nr.1 – membrii Consiliilor FET, FEIE și reprezentanții studenților în Senatul UTM;
  • Secția de votare nr.2 – membrii Consiliilor FCIM, FIMIT, FTA, FTP;
  • Secția de votare nr.3 – membrii Consiliilor FCGC, FUA, FIEB.

Cu scopul exercitării votului secret se vor utiliza urne de vot staţionare, amplasate în secțiile de votare, precum şi urne de vot mobile. Electorii care doresc să utilizeze urna de vot mobilă, precum cei care doresc să exercite votul la o secție de votare care diferă de cea repartizată în prealabil, prin intermediul secretarilor consiliilor facultăţilor sau a secretarului Senatului UTM, după caz, vor înștiința președintele CE în termen de 24 ore din data publicării pe www.utm.md a anunțului privind convocarea Adunării generale, prin poșta electronică alexandru.tarlajanu@ie.utm.md.

În cazul în care se constată egalitate în numărul de voturi la mai mulţi candidaţi incluşi în buletinul de vot, se va decide de către CE votarea repetată, organizată şi desfăşurată în termen de 3 zile lucrătoare pentru candidaţii cu număr egal de voturi.

Președintele CE Alexandru Tarlajanu

Secretarul CE Vera Guțul

(Visited 36 times, 1 visits today)