- UTM - https://utm.md -

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 30 APRILIE 2020

  1. Cu privire la raportul anual privind executarea bugetului și activitatea administrației UTM în anul 2019 [1]
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență(ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la UTM pe durata stării de urgență, Ediția 1, Revizia 0. [2]
  3. Cu privire la modificarea actelor normative interne cu articol unic privind organizarea ședințelor online în activitatea managerială a Universității. [3]
  4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CDSI UTM în redacția nouă. [4]
  5. Cu privire la declanșarea procedurii de alegere a noii membri a CDSI UTM. [5]
  6. Cu privire la inițierea programului de formare profesională continuă “Leadership și Management”. [6]
(Visited 6 times, 1 visits today)