HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 30 APRILIE 2020

  1. Cu privire la raportul anual privind executarea bugetului și activitatea administrației UTM în anul 2019
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență(ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la UTM pe durata stării de urgență, Ediția 1, Revizia 0.
  3. Cu privire la modificarea actelor normative interne cu articol unic privind organizarea ședințelor online în activitatea managerială a Universității.
  4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CDSI UTM în redacția nouă.
  5. Cu privire la declanșarea procedurii de alegere a noii membri a CDSI UTM.
  6. Cu privire la inițierea programului de formare profesională continuă “Leadership și Management”.
(Visited 32 times, 1 visits today)