În perioada următoare UTM va implementa două proiecte cu suportul AUF: unul se referă la formarea competențelor lingvistice, iar cel de al doilea la formarea competențelor  digitale la cadrele didactice.

Proiectul „Suport învățământului profesional în franceză oferit de către AUF în Europa centrală și orientală” are ca obiectiv de bază formarea competențelor lingvistice avansate la cadrele didactice ce asigură cursuri la filierele francofone ale UTM: „Informatică” și „Tehnologii Alimentare”. Prin aplicare la acest proiect, UTM și-a propus să perfecționeze cunoștințele de limbă franceză a profesorilor, care deja predau la filierele francofone, precum și să formeze competențe lingvistice la noi cadre didactice, ce ar putea asigura pe viitor discipline predate în l.franceză. În cadrul acestui proiect UTM îi are ca parteneri pe Universitatea de Stat, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie,  Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Stat Agrară din Moldova, precum și suport din partea Ambasadei Franței în Moldova.

Cel de al doilea proiect „Video-pedagogie” a fost depus în cadrul apelului AUF „Ateliere de inovare pedagogică prin TIC”. Idea acestui proiect a venit acum un an, care în condițiile pandemiei actuale a devenit și mai acut. În cadrul proiectului TEACHME, finanțat de către Uniunea Europeană, în care UTM a fost partener, alături de alte instituții de învățământ superior, au fost lansat un laborator audiovizual, destinat creării de materiale didactice pentru asigurarea cursurilor universitare la distanță. Iar implicarea UTM în proiectul Educație on line, destinat elevilor, i-a permis acumularea experienței în domeniul video-pedagogiei. Prin proiectul, ce va fi finanțat de către AUF, UTM își propune să creeze competențe digitale cadrelor didactice francofone, și anume în video-pedagogie, care să le permită să creeze propriile conținuturi digitale, care să le utilizeze în activitatea de instruire. AUF va oferi suport financiar pentru invitarea unui formator francofon, iar UTM va oferi toată infrastructura necesară realizării conținuturilor digitale.

Ambele proiecte urmează să fie implementate până în decembrie 2020.

(Visited 9 times, 1 visits today)