Biblioteca Tehnico-științifică a Universității Tehnice a Moldovei deţine o bogată colecţie de publicații în format electronic (cărţi scanate, publicaţii editate la UTM), iar aceasta se completează în permanență.

Accesul este valabil prin logare pe site-ul http://library.utm.md și este permis tuturor universitarilor: profesorilor, auxiliarilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, datele pentru logare fiind preluate de la Direcția Tehnologia Informației și Comunicației și Direcția Doctorat și Postdoctorat.

Potrivit Valentinei STRATAN, serviciul Resurse Electronice, au fost scanate o parte din cele mai solicitate cărți din colecția bibliotecii, care se regăsesc într-un număr mai mic de exemplare în format tipar. Aceste cărți sunt stocate în format JPG și accesul permite vizualizarea (citirea de pe site) și/sau descărcarea fiecărei pagini separat.

O parte din cărțile scanate sunt în format PDF/DJVU și au fost propuse de către profesorii UTM, considerate ca fiind un suport didactic util pentru studenți.

Cărțile Istoria informaticii româneşti: apariţie, dezvoltare şi impact: oameni, instituţii, concepte, teorii şi tehnologii. Vol. 1.  și Vol. 2 și majoritatatea cărților de Istoria Basarabiei au fost oferite de către profesorul Adrian Adascăliței, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”, Iaşi.

Lista titlurilor cărților scanate este aranjată conform sistemului de clasificare CZU (Clasificarea Zecimală Universală), limbaj documentar folosit pentru clasificarea resurselor informaționale.

Lista_Carti_Scanate_BibliotecaElectronica_2020  cuprinde 364 de titluri, iar detalii privind editura, anul de ediție și link-ul de acces – pe http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=carti_scanate&subpag=1.

Publicațiile didactice editate la UTM pot fi consultate accesând  http://library.utm.md Biblioteca electronică Materiale editate la UTM

http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=1 . Aici puteți găsi majoritatea publicațiilor didactice editate la Editura Tehnica UTM în perioada 2005-2020. Lista titlurilor publicațiilor este grupată pe Facultați → Departamente. Fișierul PDF cu conținutul publicației poate fi descărcat pe calculatorul personal.

În fișierul Publicatii_Editate_UTM_2019-2020 sunt selectate publicațiile editate în perioada 2019-2020 (în total – 110 titluri) și link-urile de acces la acestea.

Remarcă: accesul la publicațiile electronice este permis după autentificarea pe site-ul bibliotecii.

(Visited 305 times, 1 visits today)