Recent (martie 2020) editura academică internațională   IGI Global, SUA  a scos de sub tipar o lucrare fundamentală în domeniul chimiei ecologice, care include aspecte teoretice relevante și cele mai recente descoperiri empirice ale cercetării științifice  despre natura contaminanților, nocivitatea lor  pentru securatatea mediulu și quantificarea riscurilor chimice pentru sănătate.

Această carte (649 p.)  a fost concepută și îngrijită de Acad. Pof. Gheorghe DUCA (Republica Moldova) și  Prof. Dr. Ashok VASEASHTA (SUA) și include 25 capitole prezentate de cercetători din SUA, Federația Rusă, India, România, Ucraina, Polonia, Georgia, Republica Moldova etc., incluse în SCOPUS, Web of Science, etc. La  realizarea acestei ediții și-au adus aportul și  colaboratorii UTM: prof. Rodica Sturza: Ecological Chemistry aspects of food safety, Chapter 22.

 https://www.igi-global.com/book/handbook-research-emerging-developments-environmental/231905

(Visited 14 times, 1 visits today)