Un studiu al indicatorilor bibliometrici ai cercetătorilor cu afilieri în R. Moldova și peste 10 publicații în baza de date Web of Science (WoS), publicat, ieri, de dr. hab. Gheorghe CUCIUREANU, șef direcție ANACEC, scoate în evidență performanțele științifice ale 78 de cercetători științifici din cadrul a 15 instituții din RM (7 institute de cercetare și 6 universități), între care avem onoarea să regăsim și 9 nume notorii ale cercetătorilor care reprezintă Universitatea Tehnică a Moldovei.

Printre primii 50 cei mai productivi cercetători după numărul de publicații incluse în WoS se regăsesc trei cercetători UTM-iști: Nicolae SÎRBU, Oleg LUPAN, Veaceslav POPA, cu câte 180, 166 și respectiv 63 publicații.

În clasamentul după numărul de citări ale lucrărilor autorilor, considerat un indicator al calității rezultatelor obținute, întâietatea îi revine savantului Oleg LUPAN, cu 7872 citări, urmat de alți patru UTM-iști – Vasile POSTICĂ, Vasilii CREȚU, Sergiu LANGA, Sergiu ȘIȘIANU, Nicolae SÎRBU, Victor ȘONTEA – cu 1411, 984, 923, 909, 773 și respectiv 696 citări.

Și clasamentul  cercetătorilor cu cel mai mare indicator Hirsh, care măsoară productivitatea și impactul citărilor, este condus de către Oleg LUPAN, cu cel mai înalt H inde – 50, urmat de Vasile POSTICĂ – 20, Sergiu LANGA – 15, Nicolae SÎRBU –14, Vasilii CREȚU, Victor ȘONTEA și Eduard MONAICO – 12.

Pe drept cuvânt, știința e ochiul muncii. Felicitări, UTM!

(Visited 23 times, 1 visits today)