Ne reinventăm în continuare – trecem pe online și susținerea tezelor

Luna mai este foarte tensionată pentru studenți, căci are loc susținerea prealabilă a tezelor de licență – etapa de care depinde dacă studentul va fi promovat sau nu la susținerea de bază din luna iunie. Pandemia impune desfășurarea ambelor etape în regim online. Cum va avea loc procesul şi care sunt noile instrumente implementate la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru ca procesul să fie comod, eficient și le-ar permite studenților să fie și notați?

Contactat în direct de către realizatorii emisiunii „Telemagazin” difuzată de postul tv Canal 2, Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, a menționat în context:

– Chiar dacă carantina ne-a luat pe neprins de veste, UTM a apelat la soluții eficiente de predare – online, la distanță, având în acest sens o strategie de dezvoltare a domeniului tehnologiei informației, lansată acum 3 ani. Aceasta ne-a permis să digitalizăm procesul de studii, prin utilizarea diverselor instrumente, UTM fiind una din primele universități din RM care implementează integral platforma Office 365, care oferă un nou proces de învățare, comunicare și colaborare virtuală atât pentru studenți, cât și pentru angajați, utilizând e-mail personalizat, portaluri, editare și stocare online a documentelor, mesagerie instant și videoconferințe web – instrumente pe care le utilizam deja în procesul de instruire clasică și care ne-au ajutat să migrăm rapid pe online. La fel, utilizăm cu succes și platforma MOODLE, pe care aveam deja încărcate peste 70 la sută din cursuri. Am căutat constant să avansăm în acest domeniu, am testat mai multe platforme, oferindu-le studenților posibilitatea să aibă acces nu doar la suporturile de cursuri, dar și să interacționeze sincron cu profesorii, prin diverse instrumente video de simulare, prezentare etc. Același pachet Office 365 oferă instrumente de integrare pe scară largă a mai multor participanți, chiar a unor torente întregi, pe care le utilizăm deja în procesul de studii online.

În ceea ce ține nemijlocit la susținerea tezelor, și până la pandemia, în procesul clasic de instruire, studentul avea două expuneri, în cadrul cărora raporta/prezenta public, în fața comisiei, materia tezei inițial în proporție de 30 la sută, apoi de 70 la sută. Acum această procedură se efectuează online, cu utilizarea platformelor Office 365 Time, dar și Cisco Webex, care permit dialogul direct și partajarea materialelor utilizate la scrierea tezei, astfel ca să poate fi vizualizate instant de către membrii comisiei, care la rândul lor pot să intervină cu întrebări, sugestii, aprecieri. Totodată, tezele sunt trecute și prin sistemul antiplagiat de pe platforma Universitatea Mea și abia după aceea, la fel ca în procesul de examinare clasică, sunt validate pentru susținerea publică. Aceleași mecanisme ulterior urmează a fi utilizate și la susținerea finală a tezei.

Conformându-se indicațiilor ministerului de resort, prin care universitățile urmează să dispună de o metodologie proprie de susținere online a tezelor, Consiliul de Administrație și Senatul UTM au aprobat metodologia respectivă, elaborarea căreia a demarat imediat ce a fost sistat procesul de studii. Metodologia respectivă a fost adusă la cunoștință tuturor șefilor de departamente și studenților. Au survenit modificări și în calendarul universitar, care prevede în această perioadă continuarea studiilor online, iar stagiile de practică, desfășurate anterior în luna mai, urmează a fi transferate pentru iulie-august, dacă vor fi ridicate restricțiile, în caz contrar se va proceda la transferarea creditelor de studii  pentru stagiile de practică pe următorul semestru.

Cert este că pandemia introduce multe schimbări în viața noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, procesul educațional continuă, chiar dacă nu mai e la fel, făcând tot mai mult loc instrumentelor digitale, utilizate deja pe scară largă în universități, inclusiv la UTM, unica instituție de învățământ superior tehnic-ingineresc, în cadrul căreia utilizarea instrumentelor digitale are un impact major, subiectul dat fiind reflectat pe larg astăzi și în cadrul buletinului de știri difuzat astăzi de postul tv Prime, reportaj pe care îl anexăm.

 

(Visited 166 times, 1 visits today)