Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și directorul Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova, Eugeniu COȘTEI, au semnat astăzi un important Acord de colaborare.

Acordul prevede, în special, un șir de acțiuni bilaterale în domeniul instruirii și aprofundării cunoștințelor în domeniul aviaţiei civile, între care implementarea în procesul de studii a UTM a unor compartimente/cursuri cu aplicarea inovațiilor tehnologice în domeniul aviaţiei civile; efectuarea unor cercetărilor aplicative cu transfer tehnologic pe segmentul dat; pregătirea continuă a specialiștilor în aviaţie prin studii de master și doctorat; promovarea proceselor de eficientizare a serviciilor de aviaţie civilă pe plan național și în procesul de studiu; oferirea spațiilor pentru expunerea publică a informațiilor/mostrelor de produse din domeniu; participarea în proiecte comune; organizarea în comun a diverselor evenimente (seminare, conferințe) privind aviația civilă și informarea comunității universitare despre acestea prin e-mail corporativ, pagina web, pagină oficială de Facebook etc.

Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă își propune să contribuie la facilitarea colaborării părților cu organizații naționale, regionale și internaționale din domeniu; implicarea personalului calificat al Autorității în procesul de instruire universitar, privind programele de studii din domeniul aviaţiei civile, dar și instruirea de către specialiștii Autorității a cadrelor ştiinţifico-didactice ale UTM în domeniul aviaţiei civile; susținerea procesului de modernizare și consolidare a laboratoarelor de profil ale UTM, prin punerea la dispoziție a componentelor aeronavelor pentru executarea testărilor/simulărilor în procesul de instruire și cercetare; accesul studenților şi cadrelor ştiinţifico-didactice la procesele de implementare a inovațiilor tehnologice și sistemul de asigurare a calității în domeniul aviației civile; acordarea locurilor pentru desfășurarea stagiilor de practică a studenților; organizarea excursiilor studenților la agenții aeronautici din domeniu; participarea la târgurile locurilor stagiilor de practică și a locurilor vacante de muncă organizate de UTM;  crearea premiselor de angajare ulterioară a absolvenților în câmpul muncii; susținerea manifestărilor și evenimentelor tehnico-științifice de profil.

În cadrul discuțiilor purtate, părțile au menționat că prevederile acestui acord sunt doar un prim pas în colaborarea pe care preconizează să o dezvolte și să o valorifice în continuare.

Autoritatea Aeronautică Civilă este o autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, cu sediul în municipiul Chișinău, a cărei misiune rezidă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului și a siguranței ocupaționale.

 

(Visited 47 times, 1 visits today)