Doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar (17.11.1935 – 29.05.2020)

Citește mai mult

Astăzi, 29 mai 2020, în cadrul Târgului de Cariere Digital, Moldova – o premieră în domeniul evenimentelor de recrutare și employer branding, care construiește o experiență virtuală complexă, transformând evenimentele offline în oportunități de promovare și recrutare online, prorectorul UTM, Dinu Țurcanu a prezentat publicului online “Noile realități pe piața muncii pentru studenți și tinerii absolvenți” – o abordare inovativă a competențelor și abilităților atât de necesare pentru profesiile Viitorului.

Citește mai mult

Profesorul Ion Valuţă este unul dintre cei aleși. A demonstrat acest lucru pe parcursul întregii sale vieți. Profesorul Ion Valuţă este o personalitate cunoscută în Republica Moldova. De numele lui sunt legate mai multe evenimente importante din învățământul superior din Basarabia postbelică.

Citește mai mult

Pe 28 mai 2018 UTM lansa un program îndrăzneț și unic pe piața educațională autohtonă – Programul de formare universitară francofonă cu prezență sporită în întreprinderile din R. Moldova. Proiectul a fost selectat în cadrul unui apel internațional, lansat de către AUF în 2017, fiind destinat studenților și profesorilor Filierei francofone „Informatică”, UTM. Proiectul a fost susținut de Compania Pentalog și Asociația Companiilor din sectorul Tehnologia Informației și Comunicațiilor, având ca partener francez Institutul Universitar Tehnologic din Rouen.

Citește mai mult

“Noile realități pe piața muncii pentru studenți și tinerii absolvenți” – cu prorectorul UTMDinu Turcanu, mâine, 29 mai în cadrul Târgul de Cariere Digital Chișinău , ora 13:30.

Citește mai mult

Pe 26 mai 2020, în ședința Senatului UTM care s-a desfășurat diferit față de precedentele: într-un format mixt, o parte dintre senatori fiind prezenți în sală, iar majoritatea – la distanță, prin intermediul instrumentului Cisco Webex, conexiunea fiind asigurată cu suportul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN, a prezentat partea a doua a raportului anual privind activitatea Administrației UTM în anul 2019, prima parte a acestuia (executarea bugetului pentru anul 2019 și planificarea bugetului UTM pentru anul 2020) fiind prezentată de către dl rector, în şedinţa Senatului din 30 aprilie 2020, organizată în format mixt, din cauza regimului de lucru mai puțin ordinar, condiţionat de pandemia COVID-19.

Citește mai mult

Recunoștința și gratitudinea nu țin cont de pandemie. Citește mai mult

Începând cu 23 mai 2020 – la Departamentul Alimentări Căldură, Apă,Gaze și Protecția Mediului, reieșind din situația epidemiologică curentă,  au fost lansate on-line (Platforma Microsoft Teams) studii de calificare suplimentară în baza studiilor superioare la specializarea ”Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”.

Citește mai mult

AVIZ

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

a candidatului Liliana PLATON

Citește mai mult