Ședința de astăzi, 30 aprilie 2020, a Senatului UTM s-a desfășurat diferit față de precedentele: într-un format mixt, o parte dintre senatori fiind prezenți în sală, iar majoritatea – la distanță, în cabinetul virtual al aplicației Cisco Webex, conexiunea fiind asigurată cu suportul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații.

În pofida acestui regim de lucru mai puțin ordinar, condiționat de pandemia COVID-19, Senatul UTM a examinat probleme de maximă importanță pentru activitatea instituției, potrivit ordinii de zi prestabilite.  

Ședința a fost inaugurată de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care a prezentat prima parte a raportului anual pe 2019 – privind executarea bugetului pentru anul 2019 și planificarea bugetului UTM pentru anul 2020. Deși prezentat în fața unui auditoriu organizat cu totul altfel decât până acum, acest al patrulea la număr raport al rectorului Viorel BOSTAN, de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015, a fost la fel de apreciat ca și precedentele pentru implicarea plenară, efortul evident și rezultatele notabile ale administrației UTM în dezvoltarea ascendentă a Universității.

În continuare, rectorul a prezentat o amplă informație privind activitatea UTM în perioada stării de urgență cauzată de pandemia COVID-19. În baza acesteia, dar și a faptului că situația actuală determină desfășurarea diferită, la distanță, a activității UTM pe diverse planuri, senatorii au examinat și aprobat diverse modificări și completări la actele normative interne ale UTM:

  • Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de licență (ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la Universitatea Tehnică a Moldovei, pe durata stării de urgență cauzată de pandemia Covid-19;
  • Calendarul universitar 2019/2020;
  • Calendarul organizării și desfășurării alegerilor noilor membri ai CDSI;
  • Programul de formare „Leadership si management” pentru conducători și manageri din instituții de învăţământ superior din R. Moldova;
  • Regulamentul antiplagiat al UTM;
  • Ghidul „Elaborarea și susținerea tezelor de master”,

alte subiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea învățământului superior tehnic ingineresc.

(Visited 52 times, 1 visits today)