Chiar dacă există o sumedenie de rețete pentru tot felul de fabricate, o rețetă originală este întotdeauna găselnița prin care să surprindem. Irina GRUMEZA, doctorandă în anul III, Școala Doctorală Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management, UTM, dar și asistent universitar în cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, a reușit să surprindă cu rețete originale și tehnologii avansate de fabricație vastul auditoriu al Conferinței tehnico-științifice internaționale „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”, organizată în perioada 1720 aprilie 2020 de Рязанский Институт Развития Образования – Institutul Ryazan (filială) al Universității Politehnice din Moscova și Asociația Managerilor Educației și Științei.

Elaborată de o echipă formată din Alexandra BORȘ – masterandă, a. II, Facultatea Tehnologia Alimentelor; Anatoli CARTAȘEV – dr. în științe biologice, cercetător științific, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare – IȘPHTA (coordonatori:  dr., conf. univ. Artur MACARI și dr., conf. univ. Angela GUDIMA, Facultatea Tehnologia Alimentelor), prezentarea doctorandei Irina GRUMEZA a inclus rezultatele unor vaste cercetări științifice în domeniul industriei alimentare, efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare ale Facultății Tehnologia Alimentelor. Cuprinse în ampla lucrare „Producerea semifabricatelor din carne cu scop funcțional” („Производство мясных полуфабрикатов функционального назначения”), aspectele prezentate la conferință au vizat elaborarea unor noi rețete pentru producerea semifabricatelor tocate cu valoare nutritivă ridicată, mai exact, producerea renumiților mici. Gustul rafinat și, respectiv, calitatea înaltă a acestora se atinge prin combinarea cărnii de ovină și celei de pasăre cu șroturi din miez de nucă, semințe de bostan, susan și fibre alimentare de grâu. Astfel, participanții la conferință au putut savura procesul de preparare a micilor în patru versiuni pe cât de variate, pe atât de delicioase:

– din carne de ovină și pasăre (proba martor);

– din carne de ovină și pasăre cu şrot de nuci și fibre alimentare de grâu;

– din carne de ovină și pasăre cu şrot din semințe de bostan și fibre alimentare de grâu;

– din carne de ovină și pasăre cu şrot din semințe de susan și fibre alimentare de grâu.

Potrivit doctorandei Irina GRUMEZA, utilizarea rațională a acestor componente constituie o modalitate promițătoare de fabricare a produselor din carne în combinație cu materii prime vegetale. Astfel, în producția de semifabricate din carne tocată, compușii bioactivi au un efect pozitiv asupra sănătății, permit extinderea gamei de produse din carne cu orientare funcțională și servesc ca instrument tehnologic pentru îmbunătățirea calității acestora și menținerea cerințelor ridicate ale consumatorilor.

Ce-i drept, participanții la conferință au savurat aceste preparate delicioase… în mod teoretic, deoarece, dat fiind starea epidemiologică din lume, conferința s-a desfășurat online, prin intermediul rețelei de socializare VKontakte (В Контакте).

Ajunsă la a XVIII-a ediție, conferința a abordat un spectru larg de domenii, divizate pe secțiuni: „Arhitectură și urbanism”; „Structuri, materiale și tehnologii de construcție moderne și fiabile”; „Ingineria mecanică”; „Ingineria electrică și electrotehnica”; „Probleme moderne de economie și management”; „Transport auto și mijloace de transport tehnologice”; „Discipline fundamentale”; „Cunoștințe umanitare în educația modernă” și o secțiune specială pentru elevi – „Primii pași în știință”. Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de o echipă extinsă de cercetători, între care: Sveatoslav POSTORONCA – doctorand, an. II, Școala Doctorală Energetică și Inginerie Electrică;  Marian GUMENI – doctorand, Școala Doctorală Inginerie Mecanică și Civilă; Victoria COJOCARI-DANILA – lector universitar, Facultatea Textile şi Poligrafie; Ecaterina LOZOVANU – dr., conf. univ., șef Departament Ştiinţe Socio-Umane;  Cristina LAZARIUC – lector universitar, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane;  Ecaterina COVACI – lector universitar, Departamentul Oenologie şi Chimie,  ș.a., care au făcut un valoros schimb de rezultate ale cercetărilor științifice cu tineri profesioniști, elevi, studenți, doctoranzi, profesori, oameni de știință în domeniul noilor tehnologii în inginerie mecanică, construcții, automobile, economie, management și științe fundamentale.

Din Republica Moldova la conferință au participat doctoranzi, tineri specialiști și profesori ai Universității Tehnice a Moldovei și Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

 

(Visited 10 times, 1 visits today)