In contextual multiplelor adresări în adresa Comitetului Sindicala al salariaţilor UTM, referitor la procedura de luare la evidenţă cu privire la tratamentul balneosanatorial, CS UTM a HOTĂRÂT: de a face publice atât regulile necesare evidenţei, prevăzute de actele normative în vigoare, cât şi listele de evidenţă a salariaţilor UTM, în funcție de tipul tratamentului balneosanatorial, pentru a stabili pe viitor o transparenţă o procedurii decişionale şi de evitare a  neînţelegerilor.

Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale organizează și realizează tratamentul balneosanatorial în temeiul Statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.739, din 25 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova”. Sindicatele, la rândul lor, participă la organizarea tratamentului balneosanatorial în conformitate cu Legea sindicatelor nr.1129-XIV, din 7 iulie 2000 şi a Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290, din 19 aprilie 2010.

Extrasul din  prevederile de bază al acestui Regulament includ:

 1. Biletele pentru tratament balneosanatorial (în continuare – bilete) se achiziţionează de Casa Naţională în limita mijloacelor prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat corelativ ponderii maladiilor care au condiţionat incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate, precum şi ponderii persoanelor înregistrate cu maladia respectivă la instituţiile curative. Casa Naţională transmite biletele pentru entităţile în care există organizaţie sindicală primară Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în baza acordului scris, încheiat între părţi.
 2. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova transmite biletele CSNR, care ulterior le distribuie entităţilor prin intermediul organelor sindicale, la deservirea cărora s-a aflat entitatea la începutul anului de gestiune (1 ianuarie), în baza  documentelor primare cu regim special (factură).
 3. Documentele, în temeiul cărora este eliberat biletul (cererea solicitantului, recomandarea medicală F. 0-70/e, decizia de eliberare a biletului), şi cuponul detaşabil, se capsează şi se păstrează în mapă aparte împreună cu registrul de evidenţă a biletelor.
 4. După tratament, asiguratul confirmă faptul utilizării biletului prin restituirea cuponului detaşabil persoanei împuternicite de organizaţia sindicală sau administraţia entităţii, în termen de 20 de zile, în baza căruia costul biletului se trece la cheltuieli curente.

  MODUL DE REPARTIZARE A BILETELOR

 1. Biletele se repartizează asiguraţilor în baza cererii depuse la comitetul sindical cu anexarea recomandării medicale (F.0-70/e), eliberate de medicul de familie.
 2. Se interzice eliberarea biletelor în baza dispoziţiei personale a Preşedintelui comitetului sindical, conducerii entităţii sau a persoanei împuternicite de administraţie.
 3. Asiguraţii, care desfăşoară activităţi în mai multe entităţi (prin cumul), îşi pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial numai la locul de muncă de bază.
 4. Biletele se repartizează asiguraţilor în staţiunea balneosanatorială sau în instituţia specializată de reabilitare, profilul căreia corespunde cu profilul recomandat de medicul de familie.
 5. Asiguratul, care a refuzat biletul de tratament propus în conformitate cu recomandarea medicului, se radiază din lista solicitanţilor, cu excepţia cazurilor de refuz pe motiv de contraindicaţii medicale.
 6. Beneficiarul confirmă primirea biletului prin semnarea personală în registrul de evidenţă a biletelor.
 7. După primirea biletului, asiguratul se prezintă la medicul de familie pentru perfectarea fişei balneosanatoriale.
 8. Nu se admite tratarea a două sau mai multe persoane care deţin un singur bilet, eliberarea din contul mijloacelor asigurărilor sociale a banilor în numerar pentru procurarea individuală a biletelor sau în calitate de compensare totală ori parţială a preţului biletului procurat personal de asigurat.
 9. Se interzice perceperea plăţii pentru serviciul de eliberare a biletului sau vînzarea acestora persoanelor neasigurate.

Responsabilitatea pentru repartizarea corectă a biletelor eliberate prin intermediul organelor sindicale se pune în sarcina Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi organelor sindicale afiliate.

Evidența salariaților care au depus cererea pentru includerea în Lista de așteptare o puteti vizualiza accesând link-ri de mai jos:

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Tractul_Digestiv.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Organele_Respiratorii.pdf

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Locomotor.pdf

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Cardio_Vascular.pdf

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)