Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru formarea grupului de lucru în vederea elaborării Planului de Învățământ pentru Programul de Studii superioare de masterat Pedagogie Vocațională – discipline tehnice, nivel 7 ESCED, în cadrul proiectului de subvenție locale nr. 83350045: Create of a new pre-service training program for Vocational Education and Training (VET) teachers in Moldova in order to provide this service at system level realizat cu sprijinul proiectului „Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Conținutul dosarului de candidatură la statutul de expert în elaborarea Planului de Învățământ

  1. Copia Buletinului de Identitate, valabil pentru perioada contractată.
  2. Curriculum Vitate, redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
  3. Scrisoare de intenție în care este prezentat traseul profesional cu focusarea pe experiența personală în elaborarea programelor de studii și documentelor curriculare.

Componența grupului de lucru:            5 experți naționali

Perioada contractată:                            aprilie – iunie 2020

Dosarele pot fi transmise prin e-mail, până la 17 aprilie 2020 inclusiv, către asistentul coordonator al proiectului, iar preselecția candidaților va fi organizată în cadrul ședinței echipei manageriale.

Rezultatele preselecției vor servi drept temei pentru organizarea unui interviu de performanță cu candidații a căror dosar corespunde criteriilor de selecție înaintate.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de echipa managerială a proiectului, care va anunța rezultatul final candidaților.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de expert în elaborarea Planului de Învățământ

  1. Experiență în calitate de cadrul didactic în învățământul superior sau post secundar și post secundar non-terțiar, nivel 3, 4, 5 și 6 ISCED.
  2. Experiență în elaborarea planurilor de învățământ în baza documentelor normativ-reglatorii naționale.
  3. Competențe în dezvoltarea și elaborarea documentelor curriculare pentru asigurarea programelor de studii superioare de master din domeniul pedagogic sau ingineresc.
  4. Cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării învățământului superior, post secundar și post secundar non-terțiar.

Va constitui un avantaj

  1. Experiența în calitate de expert în Comisii de evaluare internă și externă a calității programelor de studii.

Experiența managerială în învățământul superior sau post secundar și post secundar non-terțiar.

Calendar concurs selecție

06.04.2020

17.04.2020

Înscrierea pe baza dosarului de candidatură

21.04.2020      Concurs dosare candidați

22.04.2020      Interviu de selecție (ora 1400, 6-212, FIMIT)

22.04.2020      Comunicarea rezultatelor

Informații suplimentare

Coordonator subvenție locală

Rodion CIUPERCĂ, conf. univ.

e-mail:     rodion.ciuperca@tcm.utm.md

Asistent Coordonator subvenție locală

Vasilina POPOV, conf. univ.

e-mail:     vasilina.popov@cfc.utm.md

Adresa:    str. Studenților 9/8, bir. 212

(Visited 42 times, 1 visits today)