Ședința de astăzi, 30 aprilie 2020, a Senatului UTM s-a desfășurat diferit față de precedentele: într-un format mixt, o parte dintre senatori fiind prezenți în sală, iar majoritatea – la distanță, în cabinetul virtual al aplicației Cisco Webex, conexiunea fiind asigurată cu suportul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații.

Citește mai mult

Andrei CUCEREAVÎI, mai ieri absolvent al UTM, astăzi Web Developer at Pentalog, spune că decizia de a-și urma pasiunea pentru tehnologiile informaționale l-a adus fără ezitare să-și continue studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei. A ales specialitatea „Calculatoare și rețele”, în cadrul căreia a reușit  să-și dezvolte abilitățile în domeniul IT – un nou prilej pentru a urma îndemnul CEGHID de a ne îndrepta atenția spre vasta paletă a programelor de #studiiUTM.

Citește mai mult

Formatul Conferinței tehnico-științifice internaționale „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”,organizată la distanță de Рязанский Институт Развития Образования, a trezit interes din partea cercetătorilor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, între care și Sveatoslav POSTORONCĂ, doctorand, a. II, Școala Doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, a cărui prezentare „Unele particularități tehnice ale generării distribuite” („О некоторых технических особенностях распределенной генерации”), pe baza rezultatelor aprecierilor online, a fost nominalizată drept cea mai bună lucrare științifică în cadrul secției „Discipline fundamentale”.

Citește mai mult

Pandemia impune regulile sale de joc, dar activitățile în cadrul proiectelor internaționale trebuie să continue.

Citește mai mult

Astăzi, operatorul de telefonie mobilă MOLDCELL ne oferă fericitul prilej să marcăm împreună două decenii a ceea ce înseamnă descoperiri, creație și inovație. Având de-a lungul timpului numeroase ocazii de a aprecia suportul necondiționat oferit de MOLDCELL, Universitatea Tehnică a Moldovei a ținut să împărtășească bucuria acestei sărbători prin mesaje de gratitudine și considerațiune din partea administrației.

Citește mai mult

Chiar dacă lucrăm la distanță, profesorii caută să-și implice discipolii în diverse activități. Ecaterina COVACI, conf. univ., dr. în cadrul Departamentului Oenologie și Chimie, Facultatea Tehnologia Alimentelor, și-a propus să participe la Conferința internațională tehnico-științifică internațională „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”, organizată de Рязанский Институт Развития Образования, împreună cu studenta sa, Nicoleta CHIROȘCĂ, absolventă a grupei TVPF-151, secția zi.

Citește mai mult

Având parteneriate cu prestigioase instituții din România, SUA, Marea Britanie, Germania, Portugalia etc., Facultatea Inginerie Economică și Business își propune să colaboreze și cu instituții din Est, iar activitatea online deschide frumoase oportunități în acest sens.  Un asemene prilej l-a oferit participarea la Conferința „Problemele asigurării evidenței și analizei activității antreprenoriale” organizata de Academia Agrară de Stat din Poltava, Ucraina.

Citește mai mult

Da, suntem o instituție de învățământ tehnic-ingineresc! și Da, apreciem incontestabilul rol al științelor socioumane în formarea tinerilor ingineri! Este unul din subiectele abordate de reprezentanții Departamentului Științe Socioumane –  dr., conf. univ. Ecaterina LOZOVANU și lect. univ., drd. Cristina LAZARIUC (coautori), în cadrul Conferinței tehnico-științifice internaționale „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”, organizată online în perioada 17–20 aprilie 2020 de Рязанский Институт Развития Образования.

Citește mai mult

În această perioadă de mari frământări care îi obligă să se adapteze sub presiunea momentului, înainte să vină în fața studenților prin rețea, profesorii și-au dat o lecție lor înșiși, cea de a însuși arta predării online. Au studiat tutoriale, au citit articole, și-au urmărit colegii lucrând online. Au învățat și din mers, din propria muncă. Online-ul s-a dovedit a fi o mare școală pentru fiecare.

Citește mai mult

Inga ROTARI se declară mândră de alegerea sa: Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, programul de studii „Business şi administrare”. 

Citește mai mult