AVIZ: Prezentarea tezei de doctor în tehnică a dlui MARIN Laurențiu în Ședința Seminarului Științific de Profil

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă (IMC), anunță prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică în Ședința Seminarului Științific de Profil 242 Mașinologie și Tehnologia Construcțiilor de Mașini (aprobat prin Hotărârea CNAA, nr AT – 4/4.4, din 05.07.2016),privind înaintarea spre susținere publică a ei în Consiliul Științific Specializat la Specialitatea Științifică 242.05 – Tehnologii, Procedee și Utilaje de Prelucrare:

candidat: MARIN Laurențiu, cercetător științific ICECHIM București.

conducători științifici:

1. TOPALĂ Pavel, dr.hab., prof.univ.

2. STOICEV Petru, dr.hab., prof.univ.

Tema tezei: ,,CERCETĂRI PRIVIND OMITEREA EFECTELOR DE PRIZĂ DINTRE SUPRAFEȚELE METALICE ȘI NEMETALICE PRIN INTERMEDIUL PELICULELOR DE GRAFIT”

Specialitatea: 242.05 – Tehnologii, Procedee și Utilaje de Prelucrare

Data: 10 aprilie 2020

Ora: 14:00

Local: 6-415 (blocul VI de studii str. Studenților 9/8)

Sunt invitați toți membrii SȘP 242 (se votează)

și doritorii din domeniul științific de profil.

Secretarul Școlii Doctorale IMC – drd. Andrei Platon

Coordonat:

Șef Direcție Doctorat și Postdoctorat UTM, dr., conf.univ. Rodica SIMINIUC

(Visited 116 times, 1 visits today)