Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a convocat prorectorii, decanii facultăților, directorul Colegiului Tehnic, șefa Direcției Management Academic și Asigurarea Calității într-o conferință web rulată prin aplicația Cisco WebEx.

Agenda videoconferinței a inclus chestiuni importante pentru bunul mers înainte al procesului didactic reorientat în regim online. Dialogul s-a axat în special pe recomandările-cadru de organizare a activităților didactice în sistem online în instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului educațional în sălile de studii, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în 20 martie 2020.

Un accent deosebit s-a pus și pe organizarea activităților didactice în sistem online, conform prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 474 din 24 mai 2016, cu accent pe management și suport curricular.

Participanții la videoconferință au convenit asupra utilizării în procesul activităților didactice desfășurate în sistem online a platformelor și conținuturilor digitale existente la UTM, subliniindu-se că procesul de instruire trebuie să continue și în perioada pandemiei.

(Visited 21 times, 1 visits today)