Astăzi, liceenii care se pregătesc să susțină examenele de Bacalaureat au avut prilejul unei recapitulări excepționale a chimiei, dar și a însușirii unei teme importante – „Clasele de compuși anorganici”, avându-l în față pe carismaticul profesor Iurie SUBOTIN, conf. univ., dr. în chimie în cadrul Departamentului Oenologie și Chimie, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Chiar dacă bazele acestei teme se pun încă în clasa a VIII-a, reieșind din experiența sa de evaluator al lucrărilor de BAC, profesorul Subotin a găsit necesar să vină cu unele precizări atât pentru liceenii de la profilul real, cât și cel umanistic.  Astfel, auditoriul din cealaltă parte a ecranului a avut posibilitatea să recapituleze aspecte importante ale materiei de studiu la tema dată, după care s-a purces la rezolvarea unui șir de teste.

Referindu-se la compușii anorganici, profesorul a amintit că aceștia se divizează în 4 clase – oxizi, acizi, baze, săruri, evidențiind concomitent denumirile uzuale, definiția, proprietățile chimice ale acestora și aducând exemple pentru fiecare descriere. Paralel, a atras atenția asupra unor aspecte importante de care liceenii să țină cont la BAC: să indice excepțiile (dacă acestea există), să scrie ecuațiile și să nu uite să le egaleze (primele se egalează metalele, apoi nemetalele, ultimul – oxigenul, penultimul – hidrogenul). Totodată, le-a sugerat liceenilor să țină cont de faptul că acizii, bazele și sărurile nu reacționează cu apa, dar se dizolvă, ceea ce este deja un proces fizic și, respectiv, nu putem scrie ecuația reacției chimice – cu apa reacționează doar metalele alcaline și alcalino-pământoase. În ceea ce privește obținerea/reducerea metalelor din oxizi, regula nu funcționează pentru oxizii metalelor alcaline și alcalino-pământoase. Abordarea corectă a acestor aspecte i-ar putea ajuta mult la examen: sporindu-le punctajul și, respectiv, nota.

Profesorul a menționat că pe site-ul http://aee.edu.md/ au fost publicate testele de exersare pentru sesiunea 2020. Lecția a urmat cu rezolvarea unor exerciții mai dificile atât pentru profilul umanistic, cât și pentru cel real, încheindu-se cu o temă pentru acasă.

La final, elevii au fost informați despre programul pregătirilor de BAC pentru zilele următoare, a doua lecție de chimie urmând să aibă loc miercuri, 25 martie, cu începere de la ora 11.00.

Chiar dacă în cadrul lecțiilor online nu există un dialog viu elev-profesor, acesta este substituit de noianul de comentarii, prin care elevii își împărtășesc impresiile, își lasă aprecierile vizavi de lecția la care asistă. Vom cita aici doar unul, la care subscriem cu toată considerațiunea:

„Mă simt ca la University of Oxford sau University of Cambridge! Mulțumim pentru lecție, domnule profesor!”

#CHIMIE (pregătire pentru #BAC) cu Iurie Subotin

Опубликовано UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei Среда, 18 марта 2020 г.

 

(Visited 79 times, 1 visits today)