Universitatea Tehnică a Moldovei a continuat astăzi predarea cursurilor de pregătire pentru Bacalaureat în format online cu o lecție de fizică, predată de către cunoscutul profesor al acestei discipline – Constantin PÂRȚAC, conf. univ., dr. în cadrul Departamentului Fizica al UTM.  Tema lecției de azi: „Fizica moleculară și termodinamica”.

Profesorul și-a început discursul cu un breviar, prin care a atras atenția că în natură există un grup de fenomene fizice, care nu pot fi explicate cu ajutorul fizicii clasice, între care trecerea substanței dintr-o stare de agregare în alta; schimbul de căldură dintre corpuri; efectuarea unui lucru mecanic pe seama căldurii comunicate etc. După care a făcut o incursiune teoretică privind metodele de studiu a acestor fenomene (termodinamică și cinetico-moleculară sau statistică),  dar și o succintă recapitulare a noțiunilor teoretice de bază utilizate la rezolvarea problemelor la tema dată.

Treptat, s-a ajuns la expunerea unui șir de formule utilizate la rezolvarea problemelor în cadrul lucrărilor de BAC. În context, profesorul a deschis și niște paranteze importante: de regulă, aceste formule sunt afișate în anexa lucrării de BAC, pe care elevii trebuie să o exploateze la maxim. De asemenea, profesorul s-a oprit și la formulele ce țin nemijlocit de tema studiată – fizica moleculară, venind cu explicații exhaustive asupra acestora, iar multe dintre acestea au fost utilizate și în rezolvarea problemelor din continuarea lecției, începând de la cele mai simple și trecând treptat la probleme mai complicate. Indiferent de gradul de complexitate, problemele propuse spre rezolvare au fost selectate cu grijă și riguros: o parte – din diverse surse didactico-metodice de fizică (de altfel, acestea pot fi găsite pe pagina web a catedrei de Fizică a UTM), iar altele – nemijlocit din lucrările de BAC din anii precedenți (lucrări care pot fi găsite pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a RM). Un suport foarte important, oferit cu drag și mărinimie de către profesorul Constantin PÂRȚAC!

Această primă lecție de fizică pentru liceeni predată de profesorii UTM în format online, la fel ca și cele predate anterior în auditorii (în anul curent, dar și în precedenții) a fost organizată la multiplele solicitări ale liceenilor care se pregătesc să susțină examenele de Bacalaureat. Iar impactul de audiență în timpul live-ului – peste 23,000 de persoane – este o apreciere pe merit a efortului și dedicației profesorului din cealaltă parte a ecranului.

Vă mulțumim pentru lecție, domnule profesor Constantin PÂRȚAC!

Опубликовано UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei Вторник, 17 марта 2020 г.

 

(Visited 30 times, 1 visits today)