După pandemia COVID-19, vom reveni în sălile de studii. Și pentru că UTM este o instituție cu o cultură organizațională solidă, cu o conducere deschisă și vizionară, spațiile confortabile / tehnologizate de studii constituie vectorul nostru permanent.

„Sunt multe lucruri bune realizate deja la UTM, de care suntem mândri, iar procesul renovărilor nu contenește. Actualmente se află în plină desfășurare lucrările în campusul Botanica – în acest an, studenții Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru și Facultății Inginerie Economică și Business se vor bucura de o nouă aulă universitară multifuncţională, care va corespunde cerințelor moderne pentru desfășurarea procesului de studii, conferințelor, simpozioanelor ştiinţifico-practice etc., organizate de facultățile și subdiviziunile respective din campusul Botanica”, a declarat prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare al UTM, Dinu Țurcanu.

Amintim că în toamna anului 2019 în campusul Botanica a mai fost renovat un amfiteatru similar.

„Depinde de noi cum ne (re)construim instituția, nimic nu ne împiedică să facem ca Universitatea Tehnică a Moldovei să funcționeze cu fiece zi tot mai bine. Împreună, cu sârguință și înțelepciune, putem contribui la menținerea de către UTM a statutului său de cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic, dar și de universitate modernă, inovativă, deschisă”, a concluzionat prorectorul UTM.

(Visited 5 times, 1 visits today)