- UTM - https://utm.md -

Prof. Rodica STURZA: lecție publică privind securitatea și siguranța alimentelor

Pe 10 martie 2020, Academia de Științe a Moldovei a lansat platforma științifică „Securitatea alimentară și siguranța alimentelor”. Cu această ocazie, dr. hab., prof. univ. Rodica STURZA, coordonatoarea platformei, șef Departament Oenologie și Chimie, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Universitatea Tehnică a Moldovei, a ținut o lecție publică cu genericul „Securitatea și siguranța alimentelor – o problemă existențială”.

Lecția publică a trezit un viu interes în rândul savanților, reprezentanților mediului de afaceri în domeniul tehnologiei şi procesării alimentelor, dar şi al studenților, doctoranzilor, problema securității alimentare, a aprovizionării populației cu produse agroalimentare constituind o preocupare majoră pentru toate țările lumii.

„Într-o lume care a devenit din ce în ce mai interconectată și haotică, cu multe persoane strămutate și o serie de dezastre umanitare care au depășit bugetele comunității internaționale, securitatea alimentară devine o prioritate esențială”, a relevat cercetătoarea. În context, d-sa a subliniat că securitatea alimentară a populației reprezintă unul din drepturile constituționale ale omului, dar și una din cele 7 mari provocări societale definite de UE, plasându-se pe locul II după sănătate, schimbări demografice și bunăstare.

Totodată, prof. Sturza a relevat că securitatea alimentară include drept componentă indispensabilă și siguranța alimentelor care reprezintă garanția că alimentele consumate sunt sigure și hrănitoare, pot să asigure un nivel ridicat de sănătate, în lipsa oricăror riscuri, oferă informație transparentă cu privire la originea, conținutul, etichetarea și utilizarea alimentelor.

În acest sens, dr. hab. Rodica Sturza a menționat rolul comunității științifice în contextul asigurării securității și siguranței alimentelor, subliniind importanța inițierii Platformei „Securitatea alimentară și siguranța alimentelor”, care are menirea de a favoriza o colaborare mai strânsă între industrie și mediul academic, de a contribui la consolidarea capacităților în domeniu și a deschide noi oportunități pentru abordarea aspectelor ce ţin de provocările iminente în materie de securitate alimentară și siguranța alimentelor; diseminarea experienței dintr-o perspectivă globală; provocările tehnice cu care se confruntă industria și modul în care ar dori ca mediul academic să contribuie la abordarea acestor provocări; progresele tehnologice în mediul academic care pot ajuta la abordarea provocărilor legate de siguranța alimentelor; diferitele modele de nutriție și impactul lor asupra sănătății, bunăstării și speranței de viață; schimbul de idei cu experți și lideri din organisme de reglementare, industrie, mediul academic, specialiști în formare. Totodată, platforma respectvă va oferi consumatorilor, producătorilor, lucrătorilor din comerț și supraveghere a calității și siguranței alimentelor, cercetătorilor și formatorilor posibilitatea de schimb de opinii, devenind astfel factori motori pentru sisteme alimentare viitoare, inclusiv prin co-proiectarea programelor și agendelor de cercetare.

Prelegerea a culminat cu o rundă de întrebări-răspunsuri privind diverse aspecte ale securității alimentare și siguranței alimentelor, subliniind importanța platformei inițiate.

 

(Visited 72 times, 1 visits today)