Huawei va implementa la FCIM-UTM programul HAINA

Universitatea Tehnica a Moldovei şi, în particular, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică stabilesc punți de colaborare care să fortifice relația în care își regăsesc misiunea și scopul principal – cel de a asigura pregătirea temeinică a tinerilor specialiști în domeniu.

Astăzi, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, în prezența Zhang Fan – General Director Huawei Technologies (Republica Moldova), Li Baowei, Senior Cyber Security Officer, Huawei; Jeff Bang, Chief Cyber Security & Privacy Officer, Huawei; Andrei Slesari, vicedirector reprezentanța Huawei în R. Moldova, şi conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, decan FCIM, a semnat Acordul de colaborare şi parteneriat cu Huawei.

Acordul prevede implementarea Huawei Academy în cadrul UTM, ceea ce presupune acordarea suportului necesar în vederea dotării laboratoarelor în domeniul IT, pregătirii tinerilor specialiști, formării continue a cadrelor didactice, asigurarea transferului de experiență din partea specialiștilor din cadrul Huawei, companie ce a răspuns prompt invitației UTM de a dezvolta o relație de lucru cooperantă, al cărei scop final va asigura, prin programul Authorised Information and Network Academy program (HAINA), transferul de tehnologii TIC către UTM și implicit către FCIM, facultate cu care are cele mai evidente tangențe de profil.

(Visited 39 times, 1 visits today)