Direcția Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova
Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

și

Centrul Științifico-Educațional Interuniversitar de Cercetare (UTM-USARB) ,,Nanotehnologii de Rezonanță”

o felicită din tot sufletul pe dna asis. univ. a Catedrei Științe Fizice și Inginerești (CȘFI), Facultatea Științe Reale, Economice și ale Mediului (FȘREM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB)

NATALIA PÎNZARU,

care la data de 06.03.2020 a susținut cu succes, în cadrul Consiliului Științific Specializat D242.05-131 de pe lângă UTM, teza de doctor în tehnică întitulată

„CERCETĂRI PRIVIND CONCEPEREA, PROIECTAREA ŞI ELABORAREA „ELECTROZILOR-SCULE” PENTRU FORMAREA STRATURILOR DE SUPRAFAŢĂ CU APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN IMPULS”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii,
Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe conducătorii științifici,

Pavel TOPALĂ, dr.hab. în științe tehnice, prof.univ., USARB,

Petru STOICEV, dr.hab. în științe tehnice, prof.univ., UTM,

precum și colectivele:

CȘFI, (Șef. CȘFI , dr. în șt. tehn., conf.univ. Vitalie BEȘLIU),

FȘREM, (Decanul FȘREN, dr., conf.univ. Ina Ciobanu ),

din cadrul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

(Rector USARB, dr., conf.univ. Natalia GAȘIȚOI)

în care activează pretendenta la titlul științific

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea Direcției Doctorat și Postdoctorat a UTM
dr., conf.univ. Rodica SIMINIUC

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 8 times, 1 visits today)