CONCURS DE SELECȚIE EXPERT STANDARD DE CALIFICARE

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru formarea grupului de lucru în vederea elaborării Standardului de Calificare Profesor în Învățământul Profesional Tehnic, nivel 7 ESCED, în cadrul subvenției locale nr. 83350045: Create of a new pre-service training program for Vocational Education and Training (VET) teachers in Moldova in order to provide this service at system level realizată cu sprijinul proiectului „Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Conținutul dosarului de candidatură la statutul de expert Standard de Calificare

  1. Copia Buletinului de Identitate, valabil pentru perioada contractată.
  2. Curriculum Vitate, redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
  3. Scrisoare de intenție în care este prezentat traseul profesional cu focusarea pe experiența personală în elaborarea standardelor de calificare și documentelor curriculare.

Componența grupului de lucru:            4 experți naționali.

Perioada contractată:                            aprilie – iulie 2020.

Dosarele pot fi transmise prin e-mail, până la 20 martie 2020 inclusiv, către asistentul coordonator, iar preselecția candidaților va fi organizată în cadrul ședinței echipei manageriale a subvenției locale.

Rezultatele preselecției vor servi drept temei pentru organizarea unui interviu de performanță cu candidații a căror dosar corespunde criteriilor de selecție înaintate.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de echipa managerială a proiectului, care va anunța rezultatul final candidaților.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de expert Standard de Calificare

  1. Experiență în calitate de cadrul didactic în învățământul superior sau post secundar și post secundar non-terțiar, nivel 3, 4, 5 și 6 ISCED.
  2. Participări la sesiuni de formare în vederea dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor și asigurarea calității calificărilor.
  3. Experiență în calitate de expert în cadrul grupurilor de elaborare a standardelor de calificare axate pe rezultatele învățării.
  4. Competențe în dezvoltarea și elaborarea documentelor curriculare pentru asigurarea programelor de formare în domeniul profesional tehnic.
  5. Cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării învățământului superior, post secundar și post secundar non-terțiar.
  6. Experiența managerială în învățământul superior sau post secundar și post secundar non-terțiar.

Experiență în cadrul proiectelor educaționale naționale/internaționale va constitui un avantaj.

Calendar concurs selecție

09.03.2020

20.03.2020

Înscrierea pe baza dosarului de candidatură

23.03.2020      Concurs dosare candidați

24.03.2020      Interviu de selecție (ora 1400, 6-212, FIMIT)

24.03.2020      Comunicarea rezultatelor

Informații suplimentare

Coordonator subvenție locală

Rodion CIUPERCĂ, conf. univ.

e-mail:     rodion.ciuperca@tcm.utm.md

Asistent Coordonator subvenție locală

Vasilina POPOV, conf. univ.

e-mail:     vasilina.popov@cfc.utm.md

Adresa:    str. Studenților 9/8, bir. 212

(Visited 48 times, 1 visits today)