Seria vizitelor elevilor din republică la Universitatea Tehnică a Moldovei a continuat, în această săptămână, cu dorința arzătoare a elevilor Colegiului de Construcții din Hâncești de a se familiariza cu procesul de studii la unica instituție din Republica Moldova care pregătește ingineri constructori – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, dat fiind că domeniul construcțiilor mereu a fost, este și va fi în vogă.

Vizita elevilor se înscrie în cadrul acțiunilor prevăzute de Acordul de colaborare semnat în decembrie 2019 între administrațiile FCGC și a Colegiului de Construcții din Hâncești. Dincolo de prevederile oficiale, profesorii facultății și ai colegiului au salutat dorința sinceră a elevilor de a se convinge personal de condițiile de studii la instituția în care aspiră să-și continue studiile. Cu atât mai mult, cu cât studiile în cadrul colegiului la specialitatea „Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor” constituie o pistă serioasă pentru a urma o facultate în domeniu.

Însoțiți de către Zinaida TÂMBUR, directorul-adjunct al Colegiului, responsabil pe practică și producere,  absolventă FCGC-UTM, promoția anului 1996, elevii au fost întâmpinați cu drag de către decanul Facultății, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO; prodecanul FCGC, conf. univ., dr. Ion ALBU; șeful Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie, conf. univ., dr. Anatolie TARANENCO, care i-au condus prin aulele FCGC. Au asistat la o oră de laborator la disciplina „Auromatizarea lucrărilor topogeodezice”, la descărcarea datelor geodezice din aparatul geodezic, la elaborarea proiectului de lucru și prelucrarea datelor din teren. Au fost impresionați de cele văzute și în Laboratorul de Geotehnică și fundații din cadrul FCGC, care în prezent este în curs de dezvoltare, lăsându-se convinși de prof. Anatolie TARANENCO de importanța unui asemenea laborator în Republica Moldova atât în scopuri educaționale, cât și de cercetare.

La finele vizitei, cei 13 elevi ai Colegiului de Construcții din Hâncești au solicitat acceptul facultății și pentru alte vizite în viitor, deoarece s-au simțit foarte bine la FCGC.

(Visited 4 times, 1 visits today)