Pe 5 martie 2020 și-a tinut lucrările Congresul VII al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova.

La Congres au participa cca 170 de  delegați și invitați din organizațiile afiliate FSEȘ, oaspeți de peste hotare, printre care și președintele CS al salariaților UTM URSU Viorica.
Congresul a fost precedat de o campanie de alegeri la toate nivelurile, pe parcursul anului 2019.
Organizațiile sindicale primare din instituțiile educaționale au făcut totalurile activității pentru ultimii 5 ani și și-au ales liderii pe următorul mandat de 5 ani. Pe parcursul mandatului s-a reușit să se obțină unele realizări importante pentru membrii de sindicat, precum sunt majorări salariale; aprobarea unor facilități pentru membrii de sindicat prin semnarea unor acorduri adiționale la Convenția colectivă;  completarea și îmbunătățirea Legii salarizării, adoptată cu multe inechități.
Ridicarea statutului cadrului didactic, reîntoarcerea tinerilor la catedre, diminuarea birocratizării la locul de muncă al pedagogului sunt doar unele aspecte care solicită aportul Sindicatului spre soluționare în timpul apropiat.
 
Congresul a pus în dezbatere Raportul de activitate al FSEȘ pentru anii 2015 – 2020, totodată a aprobat obiectivele strategice pentru principalele domenii de activitate ale Federației în următorii cinci ani.
Congresul a ales conducerea Federației Sindicale a Educației și Științei pentru următorul mandat de 5 ani: președintele – Ghenadie DONOS, vicepreședinții, Consiliul General și Comisia de cenzori.
Ministrul  Educației,  Culturii și Cercetării din RM, Corneliu POPOVICI: în egala masura suntem preocupati de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajatilor din educatie,  de ridicarea prestigiului pedagogului în țară,  crearea unui mediu favorabil pedagog-elev. Mizăm în continuare pe experiența de negociere și colaborare, pe disponibilitatea de implicare a FSES, în calitate de partener, și pe responsabilitatea comună pentru breaslă angajaților din învățământ.
 
Presedintele Federatiei Nationale Sindicale “Alma Mater” Romania, prof. univ., dr. Anton HADAR:
– Am semnat un nou protocol de colaborare cu Federația sindicală din RM pe următorii 5 ani. Pot să vă spun că trebuie să împrumutați practici bune de la noi – Federația sindicală din România este luată în seamă de Guvernul României la negocieri; s-a ajuns la salariu de 2000 euro pentru profesori universitari și 700 euro pentru asistenți universitari; dacă se dă o lege,  ea trebuie aplicată ( nu ne hrănim cu promisiuni). Ne putem uni prin educatie, stimați colegi! Suntem deschiși colaborării.
 
(Visited 9 times, 1 visits today)