- UTM - https://utm.md -

Liceeni de la Anenii Noi, impresionați de condițiile de studii la FUA și FCGC

Facultatea Urbanism și Arhitectură și Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru din campusul universitar Botanica al Universității Tehnice a Moldovei și-au deschis larg ușile pentru a primi vizita unui grup de elevi de la Liceul Teoretic „Andrei Straistă” din Anenii Noi. Inițiativa le aparține în totalitate elevilor, care au dorit să se convingă personal cum e să studiezi la unica instituție de învățământ superior de profil ingineresc din țară.

Chiar dacă sunt abia în clasa a X-a, profil real, iar până la absolvirea liceului mai au doi ani, elevii au dat dovadă de maturitate în alegerea viitorului lor profesional, tatonând de pe acum terenul studiilor universitare, pentru care să facă alegerea decisivă. Orientarea spre UTM nu este deloc întâmplătoare – deja de doi ani, la Liceul Teoretic „Andrei Straistă” din Anenii Noi se implementează cu succes educația STEM, iar vizita la UTM face parte din campania internațională STEM DISCOVERY WEEK 2020, în cadrul căreia elevii sunt familiarizați cu profesiile din domeniul STEM. Iar faptul că UTM este un partener strategic în această campanie explică alegerea și motivația lor pentru studiile inginerești. În vizita la UTM ei au fost însoțiți de către profesoara lor de matematică, Olga JURAVSCHI, ceea ce subliniază atenția și grija liceului în orientarea profesională a elevilor.

La Facultatea Urbanism și Arhitectură elevii au fost întampinați de către prodecanul Sergiu TRONCIU, dr. arh., care le-a făcut o incursiune în istoria Facultății și baza tehnico-materială a FUA. Elevii au beneficiat de excursii în cadrul corpului de studii n.9, în care este amplasată facultatea, au asistat la ore teoretice și practice, au vizitat diverse laboratoarele din cadrul departamentelor ARH, unde au dialogat cu lectorii universitari Ala CARCEA (șef program), Mariana HADJI-BANDALAC, Maria BULAT; ACAGPM – cu lectorii universitari Livia LEANCĂ (șef program), Ion ȘARAGOV și conf.univ. Natalia BEGLEȚ; DUDU – conf. univ. Alexandru COCIN, l.u. Inga MAȚCAN-LÂSENCO; DIIT – dr. Eugen BRAGUȚA. Iar în laboratoarele faculțății au examinat și probat utilajul folosit în procesul educațional. Au fost profund impresionați de cea mai mare machetă (cu lungimea de 8m) executată la imprimanta 3D, macheta Facultății, au savurat o expoziție de picturi și desene în sala 9-208 ExpoFUA, diverse proiecte și lucrări de an – în sălile destinate disciplinelor de profil, au vizitat laboratoarele de materiale de construcții și de eficiență energetică și alte destinații științifico-didactice din cadrul FUA.

La Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru elevii au fost întâmpinați de către doamna decan,  conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO. Invitându-i să facă mai întâi  un tur prin birourile destinate administrației FCGC, d-sa le-a vorbit despre rolul decanului în facultate, al prodecanului, dar și bineînțeles rolul studenților în propria formare, subliniind  legătura foarte strânsă student-profesor-decan. Într-o aulă de studii utilată cu echipament modern pentru susținerea prelegerilor, elevii au asistat la o prezentare, în cadrul căreia doamna decan FCGC le-a povestit despre istoria UTM și a Facultății, despre cele două departamente din cadrul FCGC și programele studiilor de licență și master, despre posibilitățile studenților de a participa în programele europene,  relațiile de colaborare a FCGC la nivel național și internațional, despre biblioteca facultății, condițiile și locurile de cazare în cămin, baza tehnico-materială a facultății, dar și despre angajabilitatea absolvenților, care  mențin un dialog permanent cu facultatea. În Laboratorul de Tehnologii Geoinformaționale, unde au fost foarte impresionați de utilajul topogedoezic modern și clasic, utilizat în procesul educațional chiar de la anul I. Au manifestat interes și pentru echipamentul vestimentar specializat și utilajele studiate în cadrul programului de studii „Inginerie antiincendii și protecție civilă”. O mare provocare a fost asistarea în laboratorul de încercări la testarea unei grinzi din beton și altor materiale de construcții. Au admirat lucrările studenților programului de studii „Construcții industriale și civile” la disciplina „Construcții din lemn”, lucrări de an, teze de licență și de master ale studenților FCGC, machetele construite de studenți reprezentând o hala industrială, un foișor, un pod din lemn, o casă din lemn etc.

A fost o zi plină, cu impresii pe măsură, la finele căreia elevii au spus că peste doi ani vor reveni neapărat să-și continue studiile la una din facultățile vizitate la UTM. 

(Visited 11 times, 1 visits today)