Asigurarea funcționalității paginilor WEB: relevanță și avantaje

Universitatea Tehnică a Moldovei menține dialogul cu instituțiile de învățământ preuniversitar. De astă dată, în parteneriat cu Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, școlile și liceele din capitală au delegat la UTM peste 150 de reprezentanți, manageri și responsabili de asigurarea funcționalității paginilor oficiale WEB, la un seminar organizat la solicitarea DGETS privind asigurarea funcționalității și utilizării eficiente a paginilor WEB a instituțiilor de învățământ general în activitatea managerială și cea metodică.

Pe post de speaker – Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, căruia îi revine meritul de a fi reanimat site-ul web al UTM, astfel încât astăzi UTM este lider printre universitățile din R. Moldova, plasându-se pe locul 154 – în Europa Centrală și de Est, pe locul 838 – în Europa şi pe locul 2960 în lume, conform ultimului raport publicat de Ranking Web of Universities pe 28 ianuarie 2020, care analizează peste 28.000 de universități din întreaga lume.

Este salutar îndemnul DGETS către instituțiile de învățământ preuniversitar de a-și crea propriile pagini web. Există destule argumente pentru ca instituțiile de învățământ să fie prezente în spațiul World Wide Web. În primul rând, aceasta înseamnă promovarea imaginii instituției, a ofertei sale educaționale, dar și transparență decizională, o relație strânsă cu actualii și potențialii beneficiari. Totodată, un site web presupune și o conectivitate activă cu rețelele sociale, deci și o deschidere mai mare către publicul-țintă.

Dialogul cu utilizatorii e simplu și eficient atunci când site-ul conține informația actualizată despre serviciile prestate (oferta educațională); datele de contact cu adresa electronică ale membrilor echipei manageriale, numele profesorilor cu indicarea disciplinei predate, infirmații privind prezența pe site-urile de socializare, adresa însoțită de o hartă cu indicarea mijloacelor de transport care circulă către instituția respectivă; noutăți, anunțuri, transparență decizională privind procesul de achiziții, buget, rapoarte anuale, dar și un formular de feedback, care permite vizitatorilor să adreseze, o întrebare, o mulțumire sau o reclamație – un gest de altfel util pentru ambele părți.

În cazul instituțiilor de învățământ deschiderea, transparența în World Wide Web are un rol decisiv. Echipa managerială ține la curent publicul-țintă cu diverse acte oficiale, decizii, ordonanțe. Elevii, dar și părinții, sunt la curent cu orarul lecțiilor, cu programul activităților extracurriculare. Absolvenții se pot informa din orice colț al lumii cum evoluează lucrurile la Alma Mater, stabilesc dialoguri online sau chiar întâlniri periodice,  care nu sunt deloc de neglijat, în special când aceștia își doresc să acorde un gest de atenție/susținere materială/financiară. O pagină web mereu actualizată atrage și atenția oamenilor de afaceri, pe această cale se pot încheia parteneriate, se pot stabili eventuale vizite, excursii, stagii de perfecționare sau chiar se negociază diverse achiziții. Iar pentru publicul larg este important să vadă că există, de fapt, o asemenea instituție și că aici se lucrează, dovadă fiind banda de știri relevante.

Subliniind  importanța unui dialog permanent al instituției cu publicul prin intermediul paginii web și al rețelelor de socializare, prorectorul Dinu Țurcanu a făcut numeroase referiri la pașii pe care îi urmează în acest sens UTM, iar exemplele aduse au trezit de foarte multe ori valuri de uimire și admirație. De exemplu, pe această cale la UTM se constituie Asociația Absolvenților, care deja își prefigurează o seamă de activități întru susținerea Alma Mater; s-a stabilit deja un dialog permanent cu diverse universități, dar și organizații interesate de domeniul învățământului din diferite țări ale lumii; se menține și un schimb de informații cu studenții aflați în vizite, stagii și mobilități peste hotare…

Iar pentru ca dialogul foarte captivant din cadrul seminarului să-și găsească o continuitate reală, dl prorector s-a oferit să organizeze stagii de practică ale studenților UTM în instituțiile preuniversitare interesate, oferindu-le pe această cale suport în elaborarea logoului instituției, a ghidului/cărții de identitate, a paginii-web și derivatelor acesteia pe diverse rețele de socializare – lucrări care vor fi oferite, evident, absolut gratuit, iar rezultatele acestora urmând să fie expuse în dările de seamă pentru stagiile de practică sau chiar în tezele de an și de licență ale studenților stagiari. Altfel zis, se stabilește o conlucrare de durată, din care vor avea de câștigat ambele părți.

(Visited 10 times, 1 visits today)