În perioada 17-21 februarie 2020, ESRI România a organizat cursuri în domeniul Sistemelor Informatice Geografice, dedicate profesorilor și studenților din România. Grație bunei colaborări cu actuala administrație a Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a Universității Tehnice a Moldovei, la cursuri au fost invitați și doi reprezentanți din R. Moldova – conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan FCGC, și asist. univ., drd. Dumitru BOTNARU, care au susținut cu succes testul ESRI.

Cursurile standard ESRI au fost organizate pe două module: Introduction to GIS Using ArcGIS și ArcGIS Pro: Essential Workflows, fiind de un real folos participanților, implicit reprezentanților noștri din cadrul FCGC-UTM. Deși Concepția cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional în Republica Moldova a fost aprobată în anul 2003, după 17 ani de implementare, se cer eforturi deosebite ca sistemul să avanseze. Universitatea Tehnică a Moldovei implementează în procesul de studii experiența avansată în domeniul creării sistemelor geoinformaţionale în ţările dezvoltate, în special din România, pentru a evita eventualele erori, pierderea de timp şi a mijloacelor financiare în căutarea soluţiilor deja existente și a corespunde cerințelor unui veritabil Sistem Informaţional Geografic Naţional (SIGN), care este un complex de resurse informaţionale integrate într-un sistem unic, create de instituţiile de ramură, reieşind din competenţa acestora şi repartizarea ramurală a împuternicirilor.

FELICITĂRI! INGINERII CREEAZĂ VIITORUL!

(Visited 74 times, 1 visits today)