Senatul UTM a examinat, în ședința de ieri, un subiect de maximă importanță pentru promovarea imaginii și a valorilor UTM în contextul orientării profesionale a discipolilor instituțiilor preuniversitare și centrelor de excelență în specialitățile  cu profil ingineresc din cadrul UTM. Un amplu raport despre activitatea Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră a fost prezentat de către directorul CEGHID, Radu Melnic.

Referindu-se la activitățile principale desfășurate de CEGHID pe parcursul anului 2019, raportorul a subliniat că acestea s-au axat în principal pe informarea discipolilor din mediul preuniversitar despre facultățile și programele de studii din cadrul UTM; consilierea elevilor în alegerea viitoarei specialități și clădirea unei cariere profesionale de succes. CEGHID a urmat un plan complex de acțiuni în acest sens, organizând și asigurând o participare masivă a elevilor la cursurile pregătitoare pentru BAC la matematică, informatică, fizică şi desenul artistic, solicitarea acestora crescând de la an la an: 160 de elevi în anul 2018; 350 – în 2019 și aproximativ 800 – în 2020, ceea ce constituie un record absolut la nivel național.

În 2019 a înregistrat o participare masivă (111 elevi) și Olimpiada Tehnică Republicană pe diverse discipline de studii – matematică; informatică; chimie; fizică; desenul artistic, ai cărei învingători, premiați cu diplome de gr. I, II, III și de mențiune, dispun de facilități la admitere la UTM. În 2019 Olimpiada s-a extins și pe profilul  Facultății Energetică şi Inginerie Electrică, în comun cu FEIE fiind organizată, în premieră, și olimpiada pentru elevii colegiilor/centrelor de excelenţă la disciplinele Electrotehnică şi Metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii (16 participanţi).

În același context se înscrie și concursul „Tânărul creator”, organizat pe două domenii distincte: „Creativitate tehnică” (aparate, mecanisme, machete, scheme etc.) şi „Creativitate artistică: arhitectură, design, desen artistic, pictură, sculptură” (desene, schiţe, planşe, concepte etc.) – 25 de participanți în 2019, comparativ cu  13 în 2018.

De o popularitate tot mai mare se bucură și Zilele Uşilor Deschise la UTM, cu peste 400 de participanţi, față de 250 în 2018; dar și evenimentul „Student pentru o zi” la care, în trei etape (29-30 martie, 12-13 aprilie, 19-20 aprilie 2019) au participat aproximativ 400 de elevi, față de 231 în anul 2018. Expoziția „Creația deschide Universul”, la care au fost expuse peste 300 de lucrări de creaţie a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor UTM, a atras în acest sute de elevi ai claselor, dar și din clasele gimnaziale și chiar primare, ceea ce subliniază nivelul ridicat, complexitatea și atractivitatea lucrărilor expuse. Expoziția a inclus și o impresionantă competiție inginerească – „Rube Goldberg”, organizată în comun cu echipa studenţească BEST-Chișinău, dar și lecţii publice, work-shop-uri, ateliere practice şi interactive și un impresionant Fashion-show – un veritabil podium de modă, stil și eleganță vestimentară.

CEGHID desfășoară o amplă activitate și pe plan extern, organizând numeroase vizite ale echipelor reprezentative ale UTM (constituite din reprezentanții CEGHID, profesori și studenți de la diferite facultăți) în liceele din mun. Chişinău şi majoritatea raioanelor republicii – la Bălţi, Sângerei, Basarabeasca, Dubăsari, Teleneşti, Cantemir). Aceste vizite în teren, care adună săli arhipline de elevi, de regulă, generează vizite de răspuns, elevii solicitând să viziteze Universitatea Tehnică și să vadă cu ochii proprii obiectivele de unicat ale UTM. În asemenea cazuri intervin deja direcțiile raionale/municipale de învățământ, care organizează transportul liceenilor dornici să viziteze facultățile, departamentele, laboratoarele, atelierele de creaţie, centrele de excelenţă ale UTM, dar și Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale, Observatorul Astronomic, parcul-muzeu în aer liber, vestea despre care a ajuns în toate colțurile țării! Au fost organizate centralizat și prezentări interactive (miniexpoziţii) ale UTM pentru liceenii de la Bălţi, Comrat, Ceadâr-Lunga, Cahul, Sângerei, Hânceşti, Dubăsari, Anenii Noi cu prezentarea lucrărilor/proiectelor elaborate nemijlocit de către studenţi. Iar pentru ca aceste vizite în licee și vizite de răspuns la UTM să prindă și un contur legal, CEGHID stabilește relaţii și încheie acorduri de colaborare cu Direcţiile de învăţământ – din municipiul Chişinău şi din raioanele din republică (Bălţi, Cahul, Hânceşti, Ungheni, Sângerei, Anenii Noi, Dubăsari); acorduri tripartite între Universitatea Tehnică a Moldovei, UTA Găgăuzia şi studenții originari din UTA Găgăuzia; sau direct cu administrațiile instituțiilor – în cazul colegiilor/centrelor de excelenţă, dar și cu întreprinderile, care și-au activizat foarte mult componenta colaborării – actualmente rețeaua întreprinderilor-partenere ale UTM cuprinde circa 200 de unități economice. Întreprinderile se implică plenar și în organizarea cursurilor extracurriculare „Managementul carierei profesionale” şi „Marketing sau promovarea personală” pentru studenţi, în acordarea de asistenţă consultativă privind tehnicile de căutare operativă a unui loc potrivit pentru stagiul de practică sau a unui loc de muncă; organizarea meselor rotunde şi a întâlnirilor cu absolvenţii şi managerii întreprinderilor; a Târgurilor locurilor de muncă și stagii; monitorizarea în comun cu departamentele de profil a angajării absolvenţilor.

În perioada de raport au fost organizate: Târgul de cariere Chişinău (12-13 aprilie 2019); „Skills for jobs conference” (14-15 mai);  Târgul de Cariere în Inginerie şi Tehnologie (15-16 mai) ICT Career Orientation, ediţia a IX-a (31 octombrie 2019) – au participat întreprinderi, companii, agenți economici din diverse ramuri ale economiei atât din ţară, cât şi de peste hotare, care au propus mai multe locuri vacante de muncă, dar şi locuri pentru stagii de practică ale studenţilor cu posibilităţi de angajare eventuală a acestora în câmpul muncii după absolvire.

Pe plan intern, CEGHID colaborează intens cu subdiviziunile universitare în vederea organizării și desfășurării diverselor activități, menite să contribuie inclusiv la sporirea gradului de vizibilitate al Universității. În colaborare cu Direcţia investigaţii ştiinţifice, au fost organizate: evenimentul „Noaptea cercetătorilor europeni” în Parcul muzeu în aer liber al UTM; prelegerea despre istoria dezvoltării științelor și tehnologiilor spațiale în România, ținută de inginerul aeronautic, cosmonautul – primul și unicul în România, prof. univ., dr. ing. Dumitru Dorin PRUNARIU, Doctor Honoris Causa al UTM; cursul de specializare privind bazele proiectării și fabricării automobilelor „Métier Ingénieur Automobile” destinat studenților și cadrelor didactice de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi; prelegerea publică cu Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei; participarea la Innovatic Fest Roboshow în calitate de partener (februarie – mai 2019).

Este o activitate intensă care se desfășoară pe parcursul întregului an, fără vacanțe, activitate care s-a bucurat și de o apreciere pe merit din partea Senatului UTM – un stimulent care va inspira echipa CEGHID spre o activitate prodigioasă în continuare.

(Visited 43 times, 1 visits today)