- UTM - https://utm.md -

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 28 IANUARIE 2020

  1. Cu privire la activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM [1]
  2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale în anul academic 2018-2019 [2]
  3. Cu privire la aprobarea planului grafic de formare continuă a cadrelor din învăţămîntul profesional tehnic pentru anul 2020 şi a programelor de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei [3]
(Visited 21 times, 1 visits today)