Vizita de studiu la Universitatea Transilvania din Brașov

În perioada 17-21  februarie 2020, a avut loc vizita de studiu la Universitatea Transilvania din Brașov, România, în cadrul proiectului MHELM. La vizita de studiu au participat reprezentanții a șase instituții de învățământ superior din Moldova, precum și reprezentanți a Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii. Din partea UTM la vizita de studiu au participat Viorel Bostan, rector al UTM, prorectorii Larisa Bugaian și Dinu Țurcanu, Daniela Pojar, șef Departamentul Managementul resurselor, Rafael Ciloci, decan FIEB, precum și Cornelia Crucerescu, responsabil pe relații internaționale, FIEB.

În cadrul vizitei de studiu s-a examinat experiența Universității Transilvania în domeniul leadershipului universitar. Ioan Vasile Abrudan, rectorul UTBv, a vorbit despre implementarea leadershipului de la viziune spre realitate în baza experienței UTBv, Ioan Vișa a abordat subiectul cu referire la rolul liderului în susținerea cercetării în universitate în baza bunele practice dezvoltate în cadrul proiectelor europene, Rodica Niculescu s-a referit la modelele de management și leadership educațional, Ioana Chițea a prezentat cum trebuie de dezvoltat abilitățile de marketing pentru persoanele cu poziții manageriale în sistemul educațional, Daniel Munteanu a vorbit despre modalitățile de dezvoltare a abilităților de leadership prin implicarea studenților în structurile de management, precum și prin dezvoltarea proiectelor comune cu mediul socio-economic, Luminița Scutaru a făcut referire la dezvoltarea politicelor de calitate și la evaluarea acestora la nivel instituțional, iar pe final Liliana Rogozea a prezentat aspecte ale gestiunii reputației online și a Public Speaking. 

Urmare a vizitei de studii, reprezentanții mediului academic moldav au lucrat asupra structurii finale a programului, asupra denumirii și conținutului modulelor, competențelor ce urmează a fi formate în cadrul fiecărui modul, distribuirea responsabilităților și stabilirea termenilor-limită de executare a activităților. Ca moderatori au fost Larisa Bugaian, coordonator național de proiect,  David Dawson, coordonator UoG, Alex Krauss și Alice Buzdugan.

Proiectul MHELM-Moldova Higher Education Leadership and Management, n/r 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe https://proiecte.utm.md/mhelm/ și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/.

 

(Visited 99 times, 1 visits today)