Trei profesori ai UTM se regăsesc în noua componență a trei din cele cinci Comisii de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), aprobată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în baza deciziei Comisiei de concurs, constituită din 21 membri.

Petru TODOS, doctor în științe tehnice, profesor universitar în cadrul Departamentului Inginerie Electrică al Facultății Energetică și Inginerie Electrică, face parte din noua componență a Comisiei de profil în învățământul superior, constituită din 9 membri selectați din 61 de candidați.

Ion SOBOR, doctor în inginerie, profesor universitar în cadrul aceluiași Departament de Inginerie Electrică al Facultății Energetică și Inginerie Electrică, a intrat în componența Comisiei de profil în cercetare și inovare, ai cărei 9 membri au fost selectați din 76 de candidați.

Marcela IROVAN, doctor în ingineria industrială, conferențiar universitar, șef Departament Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele, Facultatea Textile și Poligrafie, va face parte din componența Comisia de profil în învățământul profesional tehnic, concursul pentru completarea căreia a fost prelungit până la data de 28 februarie 2020.

Totodată, a fost aprobată și componența altor două comisii de profil ale ANACEC – în învățământul general și în domeniul formării profesionale continue.

Mult succes în activitatea orientată spre standardele internaționale în domeniul asigurării calității în învățământ, dragi colegi!

(Visited 13 times, 1 visits today)