Constantin BOROSAN, lector în cadrul Departamentului Energetica, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, doctorand al Școlii Doctorale „Energetică și Inginerie Electrică”, a. II, a prezentat rezultatele unui amplu studiu privind „Securitatea Energetică a Republicii Moldova în contextul funcționării pieței concurențiale”, elaborat sub egida prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, în cadrul Programului de Burse în domeniul Politicilor Publice al Fundației „Soros-Moldova”.

Studiul are ca scop să influențeze pozitiv procesul de luare a deciziilor în domeniul pieței energetice din Republica Moldova şi include următoarele compartimente: Politici şi strategii energetice; Reglementarea sectorului energetic; Achiziţia energiei electrice; Piaţa energetică; Soluţii de consolidare a Securităţii Energetice etc.

Autorul atrage atenția asupra consecințelor achiziției energiei electrice de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (CTM): datoriile enorme pentru gazele naturale acumulate de SA „Moldovagaz” față de SAP „Gazprom” – cca 7 mlrd. dolari, influențează, la rândul lor, achiziția de energie electrică de către întreprinderile energetice de pe malul drept al Nistrului. Cum? CTM produce energie electrică din gaze naturale, pentru care plătește întreprinderii SRL „Tiraspoltransgaz” un tarif mai mic decât prețul de import achitat de către „Moldovagaz”. Cu toate acestea, „Tiraspoltransgaz” nu transferă în conturile „Moldovagaz” costul gazelor naturale livrate consumatorilor din stânga Nistrului, ceea ce a condus la acumularea unei datorii echivalente cu peste 60% din PIB-ul RM.

Deși contractul actual de livrare a gazelor naturale semnat între „Moldovagaz” și „Gazprom” prevede posibilitatea transferării datoriilor pe contul „Tiraspoltransgaz” sau încheierea unui contract separat între „Tiraspoltransgaz” și „Gazprom”, până în prezent nu s-a recurs la aceste prevederi. De aici și sugestia autorului ca subiectul reglementării datoriilor acumulate de către „Tiraspoltransgaz” să fie introdus pe agenda negocierii noilor condiții contractuale de livrare a gazelor naturale din 1 ianuarie 2020.

În context, autorul subliniază că „sistarea tranzitului gazelor naturale prin Ucraina și importul în regim de revers prin gazoductul transbalcanic oferă părții moldovenești o poziție puternică de negociere privind reglementarea datoriilor acumulate de către „Tiraspoltransgaz” în schimbul livrărilor de gaze consumatorilor din partea stângă a râului Nistru. Importul gazelor naturale doar prin gazoductul transbalcanic în regim de revers pune în pericol și fiabilitatea alimentării cu energie electrică, deoarece capacitatea orară a gazoductului nu acoperă întregul necesar de consum pe ambele maluri ale Nistrului. În cazul în care schema de achiziție a energiei electrice de la CTM va rămâne aceeași, atunci „Moldovagaz”, în care Guvernul deține 35,33 cote-părți, va continua să acumuleze datorii la gaze naturale.”

Studiul include o serie de recomandări, între care:

  • Pe termen scurt, problema poate fi soluționată prin achiziționarea energiei electrice de pe piața energiei din Ucraina. Concomitent, negocierea noului contract de livrare a gazelor naturale cu „Gazprom” trebuie să prevadă separarea datoriilor „Tiraspoltransgaz”.
  • Pe termen lung, este necesară finalizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii energetice de interconexiune cu sistemele energetic și de transport gaze ale României, organizarea pieței competitive în R. Moldova și cuplarea cu piața din Ucraina, precum și implementarea proiectelor de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă.

În concluzie, autorul pune un accent deosebit pe liberalizarea completă a pieței energiei electrice din R. Moldova și cuplarea cu piața energetică din Ucraina, care oferă acces la un număr mai mare de participanți ofertanți și o competiție mai mare a prețurilor pe piața en-gross. Punerea în aplicare a schemelor de sprijin dedicate producătorilor de energie electrică din surse regenerabile și avansarea în implementarea proiectelor de eficiență energetică contribuie la consolidarea securității energetice a R. Moldova.

Evenimentul este parte a proiectului Public Policy Fellowship, implementat în parteneriat cu Hertie School of Governance (Berlin, Germania), care prevede ca 4 tineri cercetători să fie instruiţi şi să beneficieze de suportul experților pentru elaborarea unor documente de politică publică pe subiecte de interes naţional.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)