Irina GRUMEZA, Andrei PETCO și Cristina EFREMOV sunt cei trei studenți-doctoranzi merituoși ai Universității Tehnice a Moldovei, care vor primi Bursa de Excelență a Guvernului în anul 2020, în valoare de 2500 de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată de membrii Executivului în şedinţa de miercuri, 12 februarie, astfel fiindu-le recunoscute și apreciate efortul, perseverența și spiritul inovator, de care dau dovadă în activitatea de cercetare.

Bursierii de excelență ai Universității Tehnice a Moldovei urmează studii doctorale în diverse domenii, după cum urmează:

Irina GRUMEZA – specialitatea 253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor și procedeelor), anul III, Școala doctorală Economie, finanțe și management – Știința alimentelor, inginerie economică și management (conducător științific: dr., conf. univ. Artur MACARI);

Andrei PETCO – specialitatea 242.01. Teoria mașinilor, mecatronică, anul II, Școala doctorală Inginerie civilă – Inginerie mecanică și civilă (conducător științific: dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN);

Cristina EFREMOV – specialitatea 221.01. Sisteme și tehnologii energetice, anul II, Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și comunicații – Știința calculatoarelor, electronică și energetică (conducător științific: dr. hab., prof. univ. Valentin ARION).

Sincere felicitări, tineri cutezători!

Bursele se acordă anual doctoranzilor din anii 2 și 3, care își fac studiile cu frecvență în diferite domenii și înregistrează performanțe academice deosebite. În total, studenții-doctoranzi din cadrul instituțiilor organizatoare de studii superioare de doctorat din țară vor beneficia în anul 2020 de 11 burse de excelență ale Guvernului și 6 Burse nominale (pe domenii). Prin nominalizarea celor mai dotați doctoranzi, Guvernul își propune să eficientizeze procesul de pregătire a cadrelor științifice și să motiveze tinerii să se încadreze în activitatea de cercetare-dezvoltare.

(Visited 59 times, 1 visits today)