Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă”
Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Natalia Pînzaru

Vineri, 06 martie 2020, ora 14:00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 242.05-131 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9/8. aud. 6-415), va fi examinată teza de doctor în tehnică a dnei Natalia PÎNZARU, cu tema: „CERCETĂRI PRIVIND CONCEPEREA, PROIECTAREA ȘI ELABORAREA ,,ELECTROZILOR-SCULE” PENTRU FORMAREA STRATURILOR DE SUPRAFAȚĂ CU APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN IMPULS”,

la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Conducători științifici:  dr.hab. , prof. univ.     TOPALĂ Pavel

                                         dr.hab.,  prof.univ.   STOICEV Petru

Președinte al CȘS:            dr.hab.,  prof.univ.   DULGHERU Valeriu

Secretar științific CȘS:    dr., conf.univ.,           BODNARIUC Ion, (tel: +373 22 50-99-50)

Autoreferat doctorat Pînzaru Natalia 03.02.2020

Teza doctorat Pînzaru Natalia 06.01.2020

(Visited 46 times, 1 visits today)