Colaborarea prin activităţi comune între Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) şi Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova (AIIRM) în aria educațională şi profesională pentru orientarea/dezvoltarea profesională a constituit obiectul Acordului-Memorandum de colaborare, semnat pe 3 februarie 2020, pe un termen nelimitat.

Este primul Acord semnat de către FEIE în anul 2020 şi prevede următoarele angajamente:

  • Participarea la elaborarea programelor de formare iniţială şi continuă în conformitate cu necesităţile pieţei instalatorilor din Republicii Moldova;
  • Organizarea în parteneriat a diferitor evenimente tehnico-ştiinţifice şi de profil ingineresc, care ar contribui direct la creşterea capacităţilor şi abilităţilor inginerilor instalatori din sectorul privat;
  • Suport în organizarea stagiilor de practica, perfecționare, recalificare a cadrelor din domeniile tehnico-ingineresc;
  • Publicarea articolelor ştiinţifice, precum şi participarea în cadrul diferitor comitete tehnice de specialitate, instituite de organele publice centrale;
  • Participarea la avizarea actelor de ordin educaţional şi tehnic, ce vizează pregătirea, instruirea și formarea continuă a cadrelor inginereşti în domeniul instalațiilor, etc.

Pentru executarea prevederilor prezentului Acord-Memorandum, FEIE şi AIIRM vor delega persoanele responsabile pentru precizarea unor obiective concrete, dar nu mai rar decât o dată în an, în scopul valorificării prevederilor prezentului Acord şi precizării activităţilor comune ulterioare.

(Visited 27 times, 1 visits today)