CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidatului pentru mobilitate academică la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, în cadrul programului Erasmus+KA107.

Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru cadre didactice, domeniul 0731.1 Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, UTM.

Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II a.u. 2019/2020.

Valoarea grantului pentru suport individual este de 980 €, grantul pentru deplasare constituie 180 €, durata mobilităţii 5 + 2 zile calendaristice.

Stagiul reprezintă 5 zile de predare/teaching.

Dosarele pot fi depuse, până la 17 februarie 2020 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidatului la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidatului va fi efectuată de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, care va anunța rezultatele finale.

Mai multe informații privind concurs:

CALENDAR CONCURS SELECTIE:

04.02.2020-17.02.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

20.02.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FUA).

20.02.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

21.02.2020 – TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, pentru evaluarea finală.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov, lect. univ.

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

(Visited 100 times, 1 visits today)