Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad oferă 1 bursă de mobilitate pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie.

Stagiul reprezintă 5 zile de predare.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Dosarele pot fi depuse până la 17 februarie 2020 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii TP, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Textile și Poligrafie (UTM, str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: 0723 – Textiles.

Mai multe informații privind concurs:

CALENDAR CONCURS SELECȚIE:

04.02.2020-17.02.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

19.02.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1530) la Facultatea Textile și Poligrafie, Decanat (str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11).

19.02.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

20.02.2020 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România, pentru evaluarea finală.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Coordonator relații internaționale FTP

Conf.univ., dr.Angela SCRIPCENCO,

angela.scripcenco@adm.utm.md

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina POPOVICI,

cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

(Visited 42 times, 1 visits today)