La Conferinţa de dare de seamă pentru perioada anilor 2015-2019 şi alegerea Comistetului Sindical salariaţi al UTM  pentru perioada 2020-2024 au fost aleşi 109 delegaţi, din care  au fost prezenţi 93 delegaţi, ceea ce reprezintă 85%, și a întrunit cvorumul necesar pentru considerarea Adunării DELIBIRATIVE.

ORDINE DE ZI:

 • Alegerea preşedintelui Comitetului sindical salariaţi.
 • Alegerea Comitetului sindical salariaţi.
 • Alegerea Comisiei de cenzori.
 • Alegerea delegaţilor la Congresul VII al Fedraţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din RM.

Prezidiul Conferinţei a fost constituit din:    

 1. DONOS Ghenadie, preşedinte FSEŞ RM.
 2. POCAZNOI Ion, Preşedintele CS UTM, conf. univ. dr.
 3. MAMALIGA Vasile, FIEB, conf. univ. dr.
 4. BEJAN Sergiu, Decan FUA, conf.univ. dr.
 5. NISTOR-LOPATENCO Livia, Decan FCGC, conf.univ. dr.

S-a stabilit modul de lucru în cadrul conferinței, cu exprimarea deciziilor prin votare deschisă.

În cadrul desfășurării Ordinei de zi a Conferinței s-a constatat, că acivitatea Comitetului Sindical salariaţi al UTM în perioada anilor 2015-2019 a fost apreciată de delagații prezenți ca fiind ,,bună”, cu luarea la cunoștință a Raportului prezentat de Comisia de cenzori.

Însă au intervenit unele modificări, în urma susținerii propunerii de alegere a Preşedintelui Comitetului Sindical salariaţi al UTM prin concurs, deoarece existenţa numai unei singure candidaturi, nu este o alegere democratică. Propunerea a fost susţinută prin vot unanim de delegaţi.   

Prin urmare, S-A HOTĂRÂT:

 1. Întreruperea şedinţei Conferinţei până la data de 10 decembrie, 2019 orele 00.
 2. Organizațiile sindicale primare (Birourile Sindicale ale subdiviziunilor structurale) trebuie să convoace repetat Adunările generale ale Birourilor sindicale pentru:
  • propunerea Candidatului/ Candidaților din partea Biroului Sindical la postul de PREȘEDINTELE Comitetului sindical salariaţi pentru perioada anilor 
  • 2020-2024;  
  • propunerea Candidatului/ Candidaților din partea Biroului Sindical la postul de MEMBRU al Comitetului sindical salariaţi UTM pentru perioada anilor 2020-2024;
  • propunerea Candidatului/ Candidaților pentru componența Comisiei de Cenzori a Comitetului sindical salariaţi pentru perioada anilor 2020-2024;
  • alegerea delegaţiilor la Conferinţa Sindicală Universitară repetată din 10 decembrie, 2019.

 

 

 

 

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)