Alegerea Președintelui Comitetului sindical salariaţi

La data de 10 decembrie, 2019 au continuat lucrările Conferinţei din 03.12.2019.

La conferinţa au fost aleşi 108 delegaţi, din care au fost prezenţi 87 delegaţi, ceea ce reprezintă 81%, și a întrunit cvorumul necesar pentru considerarea Adunării DELIBIRATIVE.

ORDINE DE ZI:

 • Alegerea preşedintelui Comitetului sindical salariaţi.
 • Alegerea Comitetului sindical salariaţi.
 • Alegerea Comisiei de cenzori.
 • Alegerea delegaţilor la Congresul VII al Fedraţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din RM.

Prezidiul Conferinţei a fost constituit din:    

 1. DONOS Ghenadie, preşedinte FSEŞ RM.
 2. POCAZNOI Ion, Preşedintele CS UTM, conf. univ., dr.
 3. NISTOR-LOPATENCO Livia, Decan FCGC, conf.univ., dr.

S-a stabilit modul de lucru în cadrul conferinței, cu exprimarea deciziilor prin votare deschisă.

În urma procesării Proceselor-Verbale ale Ședințelor repetate realizate în cadrul Birourilor Sindicale ale UTM, au fost propuse 5 candidaturi la postul de Preşedinte al Comitetului sindical salariaţi în urmăroarea ordine: POCAZNOI Ion,  ALEXEI Anatol, URSU Viorica,  GALUŞCA Eduard și CAPCANARI Tatiana.

Candidatul POCAZNOI Ion, a retras candidatura sa în favoare candidaţilor mai tineri, motivând decizia prin deținerea îndelungată a postului de Președinte.

Toți candidații au prezentat programul său managerial pentru următorii 5 ani. Unii intr-o manieră conchisă cu ajutorul instrumentelor electronice, alții intr-o formă generală.

În turul I, în urma votării deschie s-au repartizat voturile delegaților după cum urmează:

 • ALEXEI Anatol, PRO – 30 voturi
 • URSU Viorica, PRO – 40 voturi
 • GALUŞCA Eduard, PRO – 4 voturi
 • CAPCANARI Tatiana, PRO – 7 voturi

În Turul II, au participat doar doi candidaţi, URSU Viorica şi ALEXEI Anatol. Conform procedurii demarate de votare, candidatul URSU Viorica a acumulat 55 de voturi ,,PRO” pentru postul de Președintele Comitetului sindical salariaţi pentru perioada anilor 2020-2024.

La alegerea MEMBRILOR Comitetului Sindical UTM, UNANIM s-a hotărât următoarea componență:

 1. URSU Viorica, Preşedintele Comitetului sindical salariaţi.
 2. OBERȘT Ala, Facultatea Inginerie Economică şi
 3. DOBREA Ina, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică.
 4. SOROCHIN Serafima, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii.
 5. ISTRATI Daniela, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.
 6. Preşedintele Biroului sindical de la Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii.
 7. CHILARI Oleg, Facultatea Urbanism şi Arhitectură.
 8. ROTARU Igor, Facultatea Inginerie Mecanică şi Industrială şi Transporturi.
 9. URSU Elena, Facultatea Textile şi Poligrafie.
 10. ȘCHIOPU Viorica, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică.
 11. GOLOVACI Mariana, Departamentul Limbi Străine.
 12. UNTILA Lucia, Rectorat.
 13. PROZOROV Veaceslav, Departamentul Educație Fizică și Sport.
 14. NECULA Larisa, Facultatea Tehnologia Alimentelor.
 15. MARCHITAN Ana, Direcția Tehnică.
 16. ABABII Valentina, Centrul Didactico-Metodic şi de Producţie.
 17. CORCODEL Ion, Colegiul Tehnic.
 18. TERENTII Elena, Direcţia Socială şi Activităţi Studenţeşti.
 19. COBZAC Victor, membru de sindicat.

La alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Comitetului Sindical UTM, UNANIM s-a hotărât următoarea componență:

 1. GHELBET Angela, lect. univ. dr., Facultatea Textile şi Poligrafie.
 2. SURDU Lidia, lect. univ, Facultatea Inginerie Economică şi
 3. CĂLIN Rostislav, lect.univ., Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.

La alegerea delegatului la Congresul VII al FSEŞ din RM a fost UNANIM acceptată Dna URSU Viorica, preşedintele Comitetului Sindical salariaţi al UTM.

(Visited 85 times, 1 visits today)