113 doctoranzi – arsenalul de perspectivă al UTM în domeniul cercetării

113 doctoranzi în cadrul a trei școli doctorale – acesta este solidul arsenal al zilei de azi pentru cea de mâine în domeniul cercetării-inovării al Universității Tehnice a Moldovei. Este și pilonul semnificativ al asigurării calității și consolidării studiilor superioare de doctorat, consideră dr., conf. univ. Rodica SIMINIUC, șef Direcție Doctorat şi Postdoctorat, UTM.

În recenta ședință a Senatului șefa DDP a expus cu mândrie rezultatele înregistrate de către doctoranzii UTM pe parcursul anului academic 2018-2019. Fiecare din cele trei școli doctorale au trăit bucuria succesului discipolilor săi, câștigători ai Bursei de Excelență a Guvernului pentru anul 2019:

  • Irina GRUMEZA – 03. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor, anul III, Şcoala doctorală Ştiinţa Alimentelor, Inginerie Economică şi Management (director: Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ.), care își scrie teza de doctorat „Tehnologia semifabricatelor tocate din carne de ovine cu adaos de compuși bioactivi” sub conducerea științifică a dr., conf. univ. Artur MACARI;
  • Andrei PETCO – 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică, anul II, Şcoala doctorală Inginerie Mecanică şi Civilă (director: Petru STOICEV, dr. hab., prof. univ.), care cercetează tema „Majorarea energoeficienței pompelor centrifuge prin modelarea matematică și calculul numeric a curgerii fluidului” sub conducerea științifică a dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN;
  • Cristina EFREMOV- 01. Sisteme şi tehnologii energetice anul II, Şcoala doctorală Ştiința Calculatoarelor, Electronică şi Energetică (director: Sergiu ZAPOROJAN, dr., conf. univ.), cu tema de doctorat „Contribuții la majorarea flexibilității sistemului energetic în vederea integrării surselor de energie regenerabilă” sub conducerea științifică a dr. hab., prof. univ. Valentin ARION.

Un succes remarcabil a înregistrat și doctorandul Școlii Doctorale Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, Sveatoslav POSTORONCĂ, care a reușit performanța de a-și prezenta teza asupra căreia lucrează – „Integrarea micro-rețelelor inteligente în rețelele de distribuție a energiei” (conducători științifici: dr. hab., prof. univ. Tudor AMBROS și dr., conf. univ. Vladimir BERZAN) în limba franceză, în doar 3 minute, în cadrul Concursului „Teza mea în 180 secunde”, organizat de Agenția Universitară Francofonă, plasându-se pe locul I.

Aceste succese sunt completate de multiplele participări ale doctoranzilor la diferite conferințe, saloane, expoziții, în cadrul cărora de asemenea, alături de cercetători consacrai, și-au înscris în palmares diverse trofee, medalii, diplome. Este dovada concludentă a faptului că cei 82 de conducători științifici (3 academicieni, 31 dr. hab. prof.univ., 38 dr., conf. univ.) implicați în ghidarea doctoranzilor şi cei circa 340 îndrumători de doctorat transmit ștafeta cercetării unor succesori care îi urmează cu demnitate. Printre ei – 25 și-au susținut tezele de doctor în 2019, alți 27 sunt deja în anul IV de doctorat, 28 – în anul III, 23 – în anul II, iar cei mai mulți, 35 – în anul I. Bucură și faptul că studiile de doctorat la UTM sunt solicitate și de cetățeni străini – din Republica populară Chineză, Iraq, Isralel şi România, dovadă că cercetarea tehnico-inginerească la UTM are, cu siguranță, perspective concrete la nivel internațional.

(Visited 49 times, 1 visits today)