- UTM - https://utm.md -

Cercetarea științifică și inovația, mereu la ordinea zilei

36 proiecte de cercetare desfășurate pe parcursul anului  2019 cu finanțare de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare – acesta ar fi punctul motrice de la care cercetarea științifică și inovația din cadrul Universității Tehnice a Moldovei își propune să evolueze în continuare.

Descifrând în ședința Senatului acest indicator important, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector UTM pentru cercetare și doctorat, a subliniat că domeniul cercetării științifice este ancorat temeinic în strategia imediat următoare și de perspectivă a UTM. Este vorba de 12 proiecte instituționale (5 de cercetări științifice fundamentale și 7 de cercetări științifice aplicative); un proiect din cadrul Programelor de Stat; 6 proiecte pentru tineri cercetători; 4 proiecte bilaterale internaționale (România, Germania, Ucraina); 7 proiecte de transfer tehnologic, 5 proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice, 1 proiect pentru elaborarea monografiilor și 1 grant internațional! În ampla activitate desfășurată în cadrul acestor proiecte au fost implicate 159 de cadre ştiinţifico-didactice și auxiliare ale UTM, inclusiv 17 doctori habilitaţi, 71 doctori în științe; 56 de cercetători fără titlu științific și 15 doctoranzi.

Suma de 7913,0 mii lei care reprezintă volumul finanțării cercetării prin intermediul proiectelor (mijloace alocate și surse bugetare), la fel ca și cea de 4088,4 mii lei reprezentând volumul cofinanțării activităților de cercetare și stimulării cercetării la UTM sunt pe deplin argumentate de rezultatele obținute. Este vorba de cofinanțarea proiectelor de cercetare științifică; editarea revistelor „Journal of Engineering Science” și „Journal of Social Sciences”; înregistrarea cererilor de brevet; prelungirea contractului de abonare la bazele de date Springer; la fel și sporurile salariale pentru rezultate marcante în activitatea de cercetare – articole în reviste ISI, brevete de invenție, aprecieri la saloane de inventică etc.

Rezultatele cercetărilor științifice obținute de cadrele ştiinţifico-didactice ale UTM au fost reflectate în 600 publicații (inclusiv 439 în cadrul proiectelor de cercetare) structurate după cum urmează: 13 monografii (6 în cadrul proiectelor); 45 articole în reviste cu IF (41 în cadrul proiectelor); 56 articole naționale de categoriile A, B+, B și C (38 în cadrul proiectelor); 87 articole în alte reviste internaționale și naționale (36 în cadrul proiectelor); 188 articole în culegeri de lucrări naționale și internaționale (120 în cadrul proiectelor) și 321 teze ale conferințelor științifice (198 în cadrul proiectelor). Mai mult. 45 de articole au fost publicate în reviste plasate pe platforma Web of Science și 72 – în SCOPUS. Iar numărul citărilor articolelor publicate de colaboratorii UTM pe aceste platforme se estimează la 1509 – pe Web of Science (h-index – 26) și  1677 – în SCOPUS (h-index – 27). Totodată, în anul 2019 au fost eliberate 9 brevete de invenție și înaintate 24 cereri de brevet de invenție.

Și în cadrul diverselor saloane internaționale de inovare și inventică rezultatele investigațiilor cercetătorilor UTM s-au bucurat de aprecieri pe măsură: Premiul Mare și 32 de medalii – la Salonul European de Creativitate și Inovare EUROINVEN-2019; Premiul Centenarul Marii Uniri și 16 medalii – la Salonul Cercetării științifice, Inovării și Inventicii PROINVENT-2019; Premiul Mare și alte 23 de medalii – la Salonul Internațional de Invenții INVENTICA-2019; nominalizările „Invenția anului” (cond.: acad. I. Bostan), „Cel mai bun proiect realizat de tineri” (dir. de proiect: dr. F. Braniște), „Cel mai reușit design industrial” (dr. A. Popov) și alte 23 de medalii – la Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT-2019.

(Visited 61 times, 1 visits today)